Verzorging door artsen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige van uw verstrekkingen terug. Deze pagina bevat info over die verstrekkingen.

 

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen

Hier vindt u info over de verstrekkingen die u mag uitvoeren in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. U vindt hier ook de prijzen en terugbetalingen.

Verstrekkingen voorschrijven

Hier vindt u info over de voorschriften en getuigschriften die u in het kader van uw medische praktijk opstelt:

Geneesmiddelen voorschrijven

Op onze website vindt u de nodige informatie om geneesmiddelen voor te schrijven:

De geldigheidsduur van uw geneesmiddelenvoorschriften verandert op 1 november 2019.
Op 1 november 2019 veranderen de termijnen om ambulant voorgeschreven geneesmiddelen af te leveren en terug te betalen: ze worden op elkaar afgestemd en vereenvoudigd. De termijn zal standaard 3 maanden bedragen vanaf de datum van uw voorschrift, om het even of u elektronisch of op papier voorschrijft.
Als gevolg hiervan zullen een nieuw model als bewijs van elektronisch voorschrift en een nieuw model van papieren voorschrift verschijnen.

Meer info over de nieuwe geldigheidsduur van een geneesmiddelenvoorschrift vanaf 1 november 2019, de overgangsperiode en het nieuwe model

Geneesmiddelen voor ambulante zorg voorschrijven: verplicht elektronisch op 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 zullen artsen, tandartsen en vroedvrouwen verplicht zijn om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven wanneer ze dat ambulant doen (behalve in enkele uitzonderlijke gevallen).

Meer info over het verplicht elektronisch geneesmiddelenvoorschrift voor ambulante zorg vanaf 1 januari 2020

Begeleiding van uw patiënt

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 23 december 2022