Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie

kunnen Thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie kunnen jaarlijks een premie krijgen van ons. Wat zijn de voorwaarden en de praktische modaliteiten om die premie te krijgen?


Wat zijn de voorwaarden?

Om recht te hebben op de premie, moet u voldoen aan 3 voorwaarden:

  1. In het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u houder zijn van de ‘bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de diabetologie’.

  2. Tijdens het jaar waarop de premie betrekking heeft, moet u voldoende verstrekkingen uitvoeren en attesteren, (gedefinieerd met de (pseudo)codenummers: 423135, 423150, 423194, 423216, 423231, 423334, 794253, 794312, 794334, 794415, 794430 en 794452).

  3. U dient een aanvraag in op uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.
    Voorbeeld: Voor de premie 2021 moet u de aanvraag indienen uiterlijk op 31 maart 2022.

Let op : sinds 1 januari 2022 kunnen verpleegkundigen van hun werkgever een specialisatiecomplement ontvangen als ze werken in de verpleegkundige thuiszorg en beschikken over een bijzondere bekwaamheid in de diabetologie en betaald worden volgens de IFIC-salarisschaal. Dit complement is  niet cumuleerbaar met de jaarlijkse premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere bekwaamheid in de diabetologie

Als u volgens de IFIC-salarisschaal wordt betaald, kunt u niet langer aanspraak maken op de premie. Uw werkgever betaalt u,  als u aan de voorwaarden voldoet, het specialisatiecomplement.

Hoeveel bedraagt de premie?

Voor 2021 bedraagt de volledige premie 1.305,04 euro.

Belangrijk!
Het bedrag waarop u recht hebt, verhoudt zich tot het aantal en de aard van de verstrekkingen diabetologie, door u uitgevoerd en geattesteerd aan de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) in het betrokken jaar.

We berekenen de premie als volgt:

  • De som van de W-waarden van die verstrekkingen is 500 of meer: u krijgt de volledige premie.
  • Die som is lager dan 500 en minstens 50: u krijgt de helft van de premie.
  • Die som is lager dan 50 en meer dan 0: u krijgt 10 % van de premie.

De codes van de revalidatienomenclatuur, opgenomen voor de berekening van de premie ((pré-trajecten) en uitgedrukt in R-waarden, zullen berekend worden als volgt: 1 W-waarde gelijk aan 4 R-waarden. De totale som van gemelde R-waarden worden dus gedeeld door 4 en dan toegevoegd aan de W-waarden om een totaal in W-waarden te verkrijgen.

Hoe vraagt u de premie aan?

Stuur het ingevulde aanvraagformulier premie voor thuisverpleegkundigen met bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie naar ons via e-mail of per post. Onze contactgegevens staan in het formulier. 

Belangrijk:
De poststempel of de datum van de mail gelden als bewijs van de datum waarop u uw aanvraag hebt ingediend.

Wanneer betalen wij de premie?

We betalen in juni van het jaar dat volgt op het jaar waarop de premie betrekking heeft.
Voorbeeld: We betalen de premie voor 2020 in juni 2021.

Op welk rekeningnummer betalen we de premie?

We betalen de premie op het rekeningnummer dat u hebt meegedeeld via de webtoepassing ProGezondheid.

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 december 2022