print

Diabeteseducatie geven als apotheker voor uw patiënten in een opstarttraject diabetes type 2

Door de opname in een opstarttraject diabetes type 2 kunnen alle mensen met diabetes type 2 in een vroeg stadium van de ziekte rekenen op een specifieke ondersteuning van hun huisarts zodra de diagnose is gesteld. Afhankelijk van de behoeften kan de huisarts ook andere zorgverleners raadplegen.

Als apotheker kan u diabeteseducatiesessies verlenen aan patiënten die een opstarttraject diabetes type 2 volgen. Diabeteseducatie helpt diabetespatiënten om hun ziekte beter te begrijpen en beter te beheren. De sessies die u als apotheker geeft bestaan uit het aanmoedigen van patiënten om hun behandeling correct te volgen. We spreken ook over educatie over therapietrouw.

We vergoeden deze sessies volledig. Die zijn dus gratis voor uw patiënten.

Op deze pagina:

Wie kan diabeteseducatiesessies geven in het kader van een opstarttraject?

In het kader van een opstarttraject diabetes type 2, en afhankelijk van de noden van zijn patiënt kan de huisarts doorverwijzen naar verschillende soorten zorgverleners die diabeteseducatie mogen verlenen:

 • Diabeteseducatie door een diabeteseducator (verpleegkundige, kinesitherapeut, diëtist of podoloog met een erkenning als educator): informatie over de ziekte en levensstijl. Individuele of groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een verpleegkundige: opvolgingsbezoek / zelfzorgondersteuning. Individuele sessies bij de patiënt thuis. 
 • Diabeteseducatie door een diëtist: educatie diëtetiek. Individuele of groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een kinesitherapeut: aansporen tot lichaamsbeweging. Groepssessies. 
 • Diabeteseducatie door een apotheker: aansporen tot therapietrouw. Individuele of groepssessies. 

Hoeveel diabeteseducatiesessies vergoeden we?

Voor patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 vergoeden we tot 4 diabeteseducatiesessies per jaar, voor alle verstrekkingen samen (diabeteseducator, diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker).

Een individuele sessie duurt minstens 30 minuten.
Een groepssessie duurt minstens 2 uur voor maximum 10 deelnemers.

Bij het tellen van het aantal sessies telt elke individuele sessie en groepssessie als één eenheid.

Onder welke voorwaarden kan u deze diabeteseducatiesessies aanrekenen?

Uw patiënt met diabetes type 2 heeft recht op onze terugbetaling onder deze voorwaarden: 

 • Hij is opgenomen in een opstarttraject diabetes type 2.
 • De huisarts moet deze diabeteseducatiesessies voorschrijven.
 • Elk voorschrift is geldig tot het einde van het jaar waarin het werd voorgeschreven of, als de voorschrijvende arts dit expliciet heeft vermeld, tot het einde van het volgende kalenderjaar.
 • Voor elke reeks van 4 sessies wordt minstens 1 sessie gegeven door een diabeteseducator.
  Dit betekent dat een patiënt in een kalenderjaar maximaal 3 diabeteseducatiesessies vergoed krijgt van een zorgverlener die deze niet geeft als diabeteseducator, maar als diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut of apotheker.
 • Aangezien de kwaliteit van deze sessies zo belangrijk is voor het beheer van de ziekte, moeten de zorgverleners, die diabeteseducatiesessies mogen verlenen (diëtist, verpleegkundige, kinesitherapeut, apotheker) maar die de erkenning als diabeteseducator niet hebben, jaarlijks een bijscholing van minimum 2 uur volgen over diabetes en/of diabeteseducatie. Als apotheker moet u dus deze bijscholing volgen om uw diabeteseducatieverstrekkingen te kunnen aanrekenen. U moet de bewijsstukken voor het volgen van deze bijscholing bijhouden.
 • In het kader van het opstarttraject kan diabeteseducatie individueel, in groep, of in een combinatie van beide worden verleend.
  Tijdens dezelfde dag mag een patiënt maximum ofwel 2 individuele verstrekkingen ofwel 1 groepssessie krijgen.
 • Diabeteseducatie is gebaseerd op een vastgesteld protocol met feedback aan de huisarts aan het einde van de sessie of na een kalenderjaar.

Opgelet! In het kader van een opstarttraject: 

 • U mag die verstrekkingen niet aanrekenen voor patiënten in woonzorgcentra / gemeenschappelijke verblijfplaatsen.  
 • De groepssessies mogen niet worden verricht in een fitnesszaal, in een dagverzorgingscentrum voor bejaarden of in een centrum voor dagverzorging. 

Waaruit bestaan uw diabeteseducatiesessies als apotheker ?

Diabeteseducatie door een apotheker aan patiënten in een opstarttraject diabetes type 2 wordt verleend in individuele of in groepssessies.

Individuele sessie:

Aansporen tot therapietrouw: patiënt aanmoedigen en helpen om zijn of haar behandeling correct te volgen, zoals voorgeschreven door de arts. Elke sessie duurt minstens 30 minuten. Het vindt plaats in een lokaal van uw apotheek, in de praktijkkamer van de huisarts of in een regiohuis van een locoregionale structuur.

Groepssessie:

 • Aansporen tot therapietrouw: patiënten aanmoedigen en helpen om hun behandeling correct te volgen, zoals voorgeschreven door de arts. Elke sessie duurt minstens 120 minuten, voor maximaal 10 patiënten.
 • Gevolgd door het opstellen en het bewaren van een verslag met de identiteit van de deelnemers en de thema's die tijdens de sessie zijn behandeld.

Tijdens die sessies, tijdens de voorbereiding en/of de opvolging, doet u een aantal zaken:

 • U onderzoekt vooraf alle geneesmiddelen (antidiabetica of andere middelen) die de patiënt inneemt en diens therapietrouw (dosering, ogenblik van de inname, ondervonden problemen, bezorgdheden, vergetelheden, enz.).
 • U geeft gedetailleerde en begrijpelijke informatie aan de patiënt over de geneesmiddelen, het juiste gebruik ervan, het beste moment voor de inname ervan, het omgaan met bijwerkingen, de combinaties die moeten worden vermeden (bijv. NSAID en metformine), het omgaan met problemen (bijv. hypoglycemie) en de alarmsignalen die een medische raadpleging noodzakelijk maken.
 • U verstrekt de documentatie die de kernboodschappen bevat die gevalideerd zijn en afgestemd zijn op de medicatie.
 • U bevordert therapietrouw en stelt hulpmiddelen voor (informatiefolders, medicatieschema's, weekdoos, ...).
 • U volgt de therapietrouw op inzake de medicatie.
 • U geeft feedback aan de voorschrijvende arts: u brengt deze onmiddellijk op de hoogte van elke bevinding waarvoor een snel optreden bij de patiënt gerechtvaardigd is.

Welke code gebruiken om deze diabeteseducatiesessies aan te rekenen?

Om deze diabeteseducatiesessies als apotheker aan te rekenen voor patiënten in een opstarttraject diabetes type 2, gebruik de code:

 • 794290 voor een individuele sessie
 • 794371 voor een groepssessie.

Voor deze diabeteseducatiesessies kan u de derdebetalersregeling toepassen.

Verslag en dossier over de diabeteseducatie

De diabeteseducator, de diëtist, de verpleegkundige of de apotheker die een of meer individuele sessies hebben verleend:

 • stellen een beknopt verslag op voor de voorschrijvende arts, nadat de patiënt de voorgeschreven individuele sessies heeft gekregen of, als dat niet lukt, nadat een volledig kalenderjaar is verstreken. 
 • houden voor elke patiënt van individuele sessies een dossier bij over de diabeteseducatie, waarin gegevens zijn opgenomen over de therapeutische doelstellingen, de inhoud van de gerealiseerde educatie en de plaats waar de verstrekkingen zijn verleend. Zij bewaren alle elementen van het dossier over een educatiejaar voor een patiënt gedurende minstens vijf jaar vanaf 31 december van dat educatiejaar.

Wat betaalt uw patiënt?

We vergoeden deze diëtetieksessies volledig. Ze zijn dus gratis voor uw patiënten: de diabeteseducator, diëtist, apotheker, verpleegkundige en kinesitherapeut die de diabeteseducatiesessies verzorgen, zijn verplicht de overeengekomen tarieven te respecteren en geen extra kosten in rekening te brengen, noch bij de patiënt, noch bij de ziekteverzekering.

Welk bedrag ontvangt u?

U ontvangt het bedrag dat staat vermeld voor de verstrekkingen diabeteseducatie die zijn opgenomen in de revalidatienomenclatuur voorzien voor het opstarttraject diabetes type 2.

Contacten

Opstarttraject voor een patiënt met diabetes mellitus type 2

E-mail: opstarttraject@riziv-inami.fgov.be

Dienst geneeskundige verzorging , Directie Research, development and quality (RDQ)