print

Telematicapremie voor vroedvrouwen

Op deze pagina:

Wat is de telematicapremie?

De telematicapremie is een forfaitair bedrag dat wij jaarlijks betalen aan vroedvrouwen die aan bepaalde voorwaarden voldoen in het kader van E-gezondheid.

Hoeveel bedraagt de telematicapremie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden krijgt u de telematicapremie?

Om de premie voor het jaar 2023 te ontvangen moet u aan deze 5 voorwaarden voldoen:

 • U beheerde uw patiëntendossiers in 2023 elektronisch met een softwarepakket.
 • U was het hele jaar 2023 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.
  U was in 2023 voor het eerst geregistreerd bij het RIZIV? Dan is het voldoende dat u in de loop van 2023 bent toegetreden tot de overeenkomst.
 • U had in 2023 een activiteit van minstens 250 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u had in 2023 een activiteit die overeenkomt met ten minste 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
 • U gebruikte in 2023 minstens 100 keer de dienst MyCareNet via uw softwarepakket voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten.
 • U rekende in 2023 minstens 30% van de verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aan via elektronische facturatie.

Om de premie voor het jaar 2024 te ontvangen moet u aan 5 voorwaarden voldoen (deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van publicatie van het koninklijk besluit in het Belgisch Staatsblad):

 • U beheerde uw patiëntendossiers in 2024 elektronisch met een softwarepakket.
 • U was het hele jaar 2024 toegetreden tot de nationale overeenkomst tussen de vroedvrouwen en de verzekeringsinstellingen.
  U was in 2024 voor het eerst geregistreerd bij het RIZIV? Dan is het voldoende dat u in de loop van 2024 bent toegetreden tot de overeenkomst.
 • U had in 2024 een activiteit van minstens 250 verstrekkingen in het kader van art. 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen, terugbetaald door de verzekering voor geneeskundige verzorging, OF u had in 2024 een activiteit die overeenkomt met ten minste 3.750 V-waarden aan terugbetaalde verstrekkingen in het kader van artikel 9 a) van de nomenclatuur van geneeskundige verstrekkingen.
 • U gebruikte in 2024 minstens 150 keer de dienst MyCareNet via uw softwarepakket voor de raadpleging van de verzekerbaarheid van uw patiënten.
 • U rekende in 2024 minstens 40% van de verstrekkingen binnen de derdebetalersregeling aan via elektronische facturatie.

Hoe vraagt u de premie aan?

U kan uw telematicapremie online aanvragen via de module “Premieaanvragen” van onze ProGezondheid-toepassing.

Wanneer vraagt u de premie aan?

U kan uw telematicapremie voor 2023 aanvragen vanaf 8 juli tot en met 31 oktober 2024.

Wanneer ontvangt u uw premie?

U ontvangt de premie vóór het einde van de maand december van het jaar dat volgt op het jaar waarvoor u die premie hebt gevraagd.

Voorbeeld :  U ontvangt uw premie 2023 vóór het einde van de maand december 2024.

Contacten

Afdeling Vroedvrouwen

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel