print

Een RIZIV-nummer krijgen als vroedvrouw

Als vroedvrouw is een RIZIV-nummer noodzakelijk om aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) verstrekkingen te kunnen attesteren die zijn opgenomen in artikel 9 a) van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, maar ook om bepaalde geneesmiddelen te kunnen voorschrijven.

Op deze pagina:

Hoe uw RIZIV-nummer krijgen als vroedvrouw ?

 1. Om als vroedvrouw een RIZIV-nummer te krijgen moet u een visum hebben dat is uitgereikt door de FOD Volksgezondheid. Dit visum is verplicht om in België uw beroep te kunnen uitoefenen.
  • Verschillende onderwijsinstellingen bezorgen de nodige informatie aan de FOD Volksgezondheid zodat u het visum automatisch toegestuurd krijgt. U kan de lijst met de betrokken onderwijsinstellingen terugvinden op de website van de FOD Volksgezondheid.
   Is uw school niet in de lijst opgenomen? Vraag uw visum dan online aan bij de FOD Volksgezondheid. U hebt hiervoor uw elektronische identiteitskaart en een scan van uw diploma of studieattest nodig.
  • Als u een buitenlands diploma hebt en u een visum wil aanvragen om in België te kunnen werken, dan moet u zich tot één van de Gemeenschappen wenden.
    
 2. Zodra u uw visum ontvangt, vult u het inschrijvingsformulier als vroedvrouw volledig in, ondertekent u en stuurt u het zo snel mogelijk naar ons.
   
 3. Wij bezorgen uw RIZIV-nummer:
  • ofwel per e-mail, als u via het formulier een e-mailadres heeft opgegeven;
  • anders per brief, naar het contactadres dat u heeft opgegeven.

De datum van uw inschrijving bij het RIZIV, en dus de datum van geldigheid van uw RIZIV-nummer als vroedvrouw, zal afhangen van de datum van uw aanvraag :

 • Als u ons het inschrijvingsformulier terugstuurt ten laatste één maand na de datum van het bekomen van uw visum (de datum van de e-mail of de poststempel gelden als bewijs), zal de datum van uw inschrijving bij het RIZIV dezelfde zijn als de datum van uw visum.
 • Als u ons het inschrijvingsformulier terugstuurt meer dan één maand na de datum van het bekomen van uw visum, zal de datum van uw inschrijving bij het RIZIV de datum zijn waarop u de aanvraagt heeft ingediend.

In geen enkel geval kan uw datum van inschrijving bij het RIZIV voorafgaan aan uw visumdatum van vroedvrouw.

Hoe uw RIZIV-nummer krijgen om geneesmiddelen te kunnen voorschrijven als vroedvrouw?

Om geneesmiddelen te mogen voorschrijven en opdat de verzekering voor geneeskundige verzorging tegemoet komt in de kosten ervan, heeft u nodig:

 • een bijzondere erkenning van de FOD Volksgezondheid. Vraag op basis van uw diploma van vroedvrouw en uw bijkomende opleiding een bijzondere erkenning aan bij de FOD Volksgezondheid om geneesmiddelen te kunnen voorschrijven.
 • een RIZIV-nummer als vroedvrouw eindigend op de bevoegdheidscode -003. Om dit nummer te verkrijgen moet u het inschrijvingsformulier opsturen. Als u al beschikt over een RIZIV-nummer als vroedvrouw dat eindigt op -002, vergeet dit dan niet te vermelden op het formulier.
   

Hoe krijgt u uw RIZIV-nummer om verstrekkingen uit te voeren uit de nomenclatuur van verpleegkundigen?

U moet een RIZIV-nummer als verpleegkundige aanvragen. Met dit nummer kan u:

 • als u voor 1 oktober 2018 het diploma van vroedvrouw heeft ontvangen, alle vertrekkingen uitvoeren uit artikel 8 van de nomenclatuur verpleegkundigen.
 • als u na 1 oktober 2018 het diploma van vroedvrouw heeft ontvangen, enkel verstrekkingen uitvoeren uit artikel 8 van de nomenclatuur verpleegkundigen op het gebied van verloskunde, vruchtbaarheidsbehandeling, gynaecologie en neonatologie.

In ieder geval heeft u een RIZIV-nummer als verpleegkundige nodig om de COVID-19-vaccinatie te kunnen attesteren.

Wat moet u weten over uw RIZIV-nummer?

Een RIZIV-nummer als vroedvrouw is verplicht om verstrekkingen uit artikel 9a van de nomenclatuur vroedvrouwen te kunnen attesteren aan de verplichte ziekteverzekering.

Het RIZIV-nummer bestaat uit 11 cijfers:

 • de eerste 8 cijfers veranderen niet gedurende uw loopbaan;
 • de laatste 3 cijfers slaan op uw bevoegdheidscode. Deze bevoegdheidscode kan in de loop van de tijd veranderen. Momenteel bestaan er 2 specifieke bevoegdheidscodes voor vroedvrouwen:
  • -002: met deze bevoegdheidscode kan u verstrekkingen uit artikel 9a van de nomenclatuur vroedvrouwen attesteren aan de verplichte ziekteverzekering.
  • -003: met deze bevoegdheidscode:
   • kan u verstrekkingen uit artikel 9a van de nomenclatuur vroedvrouwen attesteren en kunnen uw patiënten een terugbetaling ontvangen;
   • kan de apotheker de door u voorgeschreven geneesmiddelen afleveren en kunnen uw patiënten genieten van de tussenkomst van de ziekteverzekering in de kosten van deze geneesmiddelen;
   • kan u voorschriftenboekjes bestellen.

Als u ook verpleegkundige nomenclatuurverstrekkingen wenst te attesteren, heeft u een Riziv-nummer als verpleegkundige nodig.

Contacten

Afdeling Vroedvrouwen

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren:
E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling vroedvrouwen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel