print

Verkiezingen van beroepsorganisaties van kinesitherapeuten 2024

De verkiezingen van beroepsorganisaties van kinesitherapeuten bepalen welke beroepsorganisaties vertegenwoordigd zijn in een aantal van onze organen. Ze vinden om de 4 jaar plaats. Ze zijn geheim en gebeuren volgens het kiessysteem van de evenredige vertegenwoordiging.

Op deze pagina:

Hoe de kiezerslijst raadplegen?

De verkiezingen zijn gestart op 19 februari 2024 met het bepalen van de voorlopige kiezerslijst.

U kunt de lijst raadplegen vanaf 26 februari 2024 tot en met 11 maart 2024:

  • op onze website
  • op de computers die wij in onze gebouwen ter beschikking stellen: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel en in onze provinciale diensten, van 9 tot 12 u en van 13 tot 16 u.

Als u, als kinesitherapeut,  een bezwaar wilt aantekenen in verband met de gegevens op de lijst die u aanbelangen, stuur dan een aangetekende brief naar:

Dhr. M. DAUBIE,
Leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV
Galileelaan 5/01
1210 Brussel.

Belangrijk:
Dien het bezwaar in uiterlijk op 14 maart 2024.

Hoe een representatieve beroepsorganisatie laten erkennen?

De beroepsorganisaties die zich kandidaat willen stellen voor de verkiezingen moeten uiterlijk op 8 maart 2024 een aanvraag tot erkenning opsturen, samen met de ledenlijst, per aangetekende brief naar:

Dhr. M. DAUBIE,
Leidend ambtenaar van de Dienst geneeskundige verzorging van het RIZIV
Galileelaan 5/01 
1210 Brussel.

Welke gegevens moet de aanvraag tot erkenning omvatten?

Aan de hand van die gegevens kunnen we nagaan of we de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten kunnen erkennen als representatief (koninklijk besluit van 15 februari 2016)

Hoe ziet de ledenlijst er uit ?

De kandidaat-organisaties vinden hier het unieke model van de ledenlijst die ze moeten invullen en opsturen samen met de aanvraag tot erkenning.

De ledenlijsten:

  • zijn in Excel opgemaakt.
  • bevatten de namen en voornamen die van elkaar gescheiden zijn.
  • vermelden de bedragen van de bijdragen in formaat ‘currency’ en niet in het algemene formaat.
  • bevatten de RIZIV-nummers in het formaat x-xxxxx-xx-xxx.

Hoe verlopen de verkiezingen verder?

Indien meerdere beroepsorganisaties van kinesitherapeuten erkend worden als representatief, kennen de verkiezingen onderstaande planning

  • eind mei tot half juni 2024: mogelijkheid tot stemmen door de kinesitherapeuten op de kiezerslijst
  • eind juni 2024: vaststellen van de resultaten

Indien slechts één beroepsorganisatie van kinesitherapeuten wordt erkend, vinden geen verkiezingen plaats en worden de mandaten die in de organen bij het RIZIV tot de kinesitherapeutische sector behoren, aan deze beroepsorganisatie toegewezen.

Contacten

Afdeling Kinesitherapeuten - Verkiezingen

Tel: +32(0)2 739 77 18

E-mail: secrklavvidt@riziv-inami.fgov.be