print

Registratie van voorgeschreven maar niet-vergoedbare geneesmiddelen, afgeleverd in openbare apotheken

We vragen aan de apothekers van openbare apotheken om de aflevering te registreren van bepaalde niet-vergoedbare geneesmiddelengroepen. Het gaat om geneesmiddelen die vaak voorgeschreven zijn aan patiënten met chronische ziekten.

Op deze pagina:


Welke gegevens moet u registreren?

U registreert de aflevering van:

U leest meer bepaald de volgende gegevens in:

  • het geneesmiddelenvoorschrift (gegevens over de arts of tandarts)
  • het eID (gegevens over de patiënt)
  • de geneesmiddelenverpakking (gegevens over het geneesmiddel)
     

Wat doen we met die gegevens?

We gebruiken die gegevens om de kosten te ramen die de patiënten hebben betaald. Zo zullen we het noodzakelijke budget kunnen vrijmaken als deze kosten zouden meetellen voor de berekening van de maximumfactuur (MAF).

Waar komen de gegevens terecht?

De gegevens komen terecht in de databank Farmanet. Ze volgen dezelfde gegevensstroom als de gegevens over de farmaceutische verstrekkingen die de openbare apotheken afleveren en die de verplichte ziekteverzekering vergoedt.

Meer informatie

Reglementering

Contacten

Afdeling Farmaceutisch beleid

E-mail: secr-farbel@riziv-inami.fgov.be