print

Een RIZIV-nummer van orthoptist aanvragen

De verplichte ziekteverzekering komt tegemoet in de kosten van orthoptische verstrekkingen. Om die tegemoetkoming te verkrijgen, moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. Een van de voorwaarden is dat het om een erkende orthoptist moet gaan. De orthoptist dient ook over een RIZIV-nummer te beschikken.

Op deze pagina:


Een erkenning en een visum als orthoptist aanvragen

Opdat wij u een RIZIV-nummer kunnen geven, moet één van de Gemeenschappen u eerst een erkenning toekennen en moet de FOD Volksgezondheid u een visum uitreiken.

Deze erkenning en dit visum zijn verplicht om het beroep van orthoptist in België te kunnen uitvoeren, onafhankelijk van uw eventuele inschrijving bij ons.

U kunt uw erkenning als orthoptist vragen bij een van de Gemeenschappen :

Als uw Gemeenschap u heeft erkend, dan krijgt de FOD Volksgezondheid daarvan automatisch bericht, en zij sturen uw visum naar u op.  U moet dus zelf geen contact opnemen met de FOD Volksgezondheid. Het is uw Gemeenschap die instaat voor de opvolging van uw dossier

Een RIZIV-nummer van orthoptist aanvragen

Wanneer u uw erkenning en uw visum hebt gekregen, moet u ons nog juist een volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier terugsturen. In dit formulier verbindt u zich ertoe de in de nomenclatuur vermelde honoraria na te leven. 

Uw RIZIV-nummer wordt u per post meegedeeld, samen met de datum vanaf wanneer uw verstrekkingen kunnen worden terugbetaald.

Contacten

Afdeling orthoptisten (RIZIV-nummer)

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: orthoptistnl@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling orthoptisten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt