print

Lijsten van terugbetaalbare producten orthopedie

Sommige producten orthopedie moeten op limitatieve lijsten staan, alvorens er een tegemoetkoming is van de ziekteverzekering (art. 29 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen).

Op deze pagina:


Welke producten orthopedie zijn terugbetaald en in welke specifieke situaties?

Voor elk type van terugbetaalbare producten ziet u de voorwaarden, het bedrag van de vergoeding van de ziekteverzekering en de te nemen stappen:

  • Mechatronische knieën
  • Hydraulische knieën type B

In welk geval krijgt de patiënt een terugbetaling na aankoop van het product?

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de ziekteverzekering moet de patiënt:

  • een medisch voorschrift hebben
  • Voldoen aan de voorwaarden van de verstrekking. Deze voorwaarden staan in de regelgeving voor orthopedie, artikel 29 van de nomenclatuur
  • Het product hebben aangekocht bij een erkende orthopedist/prothesist
  • Beschikken over een getuigschrift van aflevering van de orthopedist/prothesist

Hoe wordt een product opgenomen op de lijst, geschrapt of worden de gegevens gewijzigd?

Voor het indienen van een aanvraag, een wijziging, een schrapping… kunnen verdelers en producenten van hoortoestellen toegang krijgen tot onze online applicatie om een aanvraag in te dienen om uw hoortoestellen te laten opnemen op onze lijsten.

Lijst van de voor vergoeding aangenomen producten inzake hydraulische knieën type B  en mechatronische knieën - vanaf 1 augustus 2023

De lijsten van deze terugbetaalde producten kan u raadplegen via de zoekmodule CT MEDDEV.

De producten in deze zoekmodule CT MEDDEV hebben een nieuwe identificatiecode die dient gebruikt te worden vanaf 1 augustus 2023.

Opgelet, deze nieuwe zoekmodule zal ook voor een wijziging aan de identificatiecodes van de mechatronische knieën zorgen. U dient deze nieuwe identificatiecode te gebruiken op alle afleverattesten voor alle afleveringen na 31 juli 2023.

Lijst van de vergoede producten mechatronische knieën - tot 31 juli 2023

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van mechatronische knieën.

De lijst bestaat uit verschillende nomenclatuurnummers met hieronder alle producten per nomenclatuurnummer van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer, publieksprijs en garantieverlenging.

Deze lijst is geldig tot en met 31 juli 2023. Vanaf 1 augustus 2023 veranderen deze lijsten naar een online zoekmodule die u kan raadplegen vanaf sinds mei 2023.

Lijst van mechatronische knieën (van meest recent naar oudst) – geldig tot 31 juli 2023

 

Lijst van de vergoede producten hydraulische knieën type B - tot 31 juli 2023

Alle producten waarvoor er een tegemoetkoming is staan in de lijst van hydraulische knieën type B.

De lijst bestaat uit één nomenclatuurnummer met hieronder alle producten van de verschillende fabrikanten, met productnaam, artikelnummer, identificatienummer en publieksprijs.

Deze lijst is geldig tot en met 31 juli 2023. Vanaf 1 augustus 2023 veranderen deze lijsten naar een online zoekmodule die u kan raadplegen vanaf mei 2023.

Lijst van hydraulische knieën type B (van meest recent naar oudst) – geldig tot 31 juli 2023

Contacten

Reglementering orthopedisten

Heeft u inhoudelijke vragen over de overeenkomst of over de nomenclatuur, contacteer dan onze medewerkers van de medische directie:

E-mail: meddev@riziv-inami.fgov.be
Tel: +32(0)2/739.70.99 (call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u.
Dinsdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Briefwisseling:
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging
Overeenkomstencommissie orthopedie
Galileelaan 5/01
1210 Brussel