Artsen

De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt sommige van uw verstrekkingen terug. Deze pagina geeft u toegang tot verschillende detailpagina’s, die thematisch geordend zijn. Die pagina’s bevatten de info die u nodig hebt om de reglementering in het kader van uw medische praktijk correct toe te passen.


Uitoefening van uw beroep

De pagina ‘Uitoefening van uw beroep’ bevat de volgende info:

 • administratieve info: een RIZIV-nummer verkrijgen, getuigschriften voor verstrekte hulp bestellen, ons uw contactadres of uw financiële gegevens meedelen, uw huisartsengroepering laten registreren en de regels inzake publiciteit
 • reglementaire info in verband met uw patiënten: bv. de derdebetalersregeling toepassen, toegang krijgen tot de verzekerbaarheidsgegevens, vragen om euthanasie registreren.
 • info over de medische verkiezingen.


Verzorging, kostprijs en terugbetaling

De pagina ‘Verzorging door de arts, kostprijs en terugbetaling’, bevat info over:

 • de nomenclatuur: verstrekkingen, honoraria, terugbetalingen, nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen, verstrekkingen inzake reanimatie, oftalmologie, fysiotherapie, enz.
 • uw voorschriften: radiografieën, multidisciplinair oncologisch consult, intensieve verzorging, enz.
 • de geneesmiddelen: lijst van de farmaceutische specialiteiten, minder dure geneesmiddelen voorschrijven en feedbacks inzake geneesmiddelen
 • begeleidingsmaatregelen voor uw patiënt: globaal medisch dossier (GMD), hulp bij tabaksontwenning, begeleidingsgesprek door de apotheker voor chronische astmapatiënten, overleg met een psycholoog of orthopedagoog om een functioneel bilan op te stellen in het kader van gespecialiseerde psychologische zorg
 • het akkoord tussen de artsen en de ziekenfondsen.


Financiële tegemoetkomingen voor u

We kennen u financiële tegemoetkomingen toe als u aan bepaalde voorwaarden voldoet:

 • financiële tegemoetkoming voor geconventioneerde artsen: het sociaal statuut
 • financiële tegemoetkoming voor geaccrediteerde artsen 
 • financiële tegemoetkomingen voor huisartsen: geïntegreerde praktijkpremie, beschikbaarheidshonorarium
 • financiële tegemoetkomingen voor bepaalde artsen-specialisten: beschikbaarheidshonorarium voor bepaalde specialisten, permanentiehonorarium voor de pediaters, incentive voor het voorschrijven van biosimilaire geneesmiddelen voor bepaalde specialisten, stagemeestervergoeding.


Zorgkwaliteit

We moedigen de zorgkwaliteit op verschillende manieren aan:

 • globaal medisch dossier (GMD)
 • Gezondheidsgegevens elektronisch delen: geïnformeerde toestemming
 • accreditering
 • feedback over bepaalde sectoren van uw praktijk
 • opleiding via e-learning
 • zorgtrajecten
 • aanbevelingen en sensibilisering: geneesmiddelen, medische beeldvorming, klinische biologie
 • ‘Quality award’
 • Medisch-farmaceutisch overleg.
 • Info over onze steun voor het mentaal welzijn van artsen, in het bijzonder in de strijd tegen burn-outs

Arbeidsongeschiktheid en socioprofessionele re-integratie

U speelt een belangrijke rol bij de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van uw patiënt in het arbeidscircuit.

 • Aangifte van de arbeidsongeschiktheid
 • Samenwerken met de adviserend arts van het ziekenfonds bij de socioprofessionele re-integratie

Impulseo

Impulseo is de naam van een pakket maatregelen om de vestiging van huisartsen aan te moedigen. Sinds 1 juli 2014 is de bevoegdheid hierover overgedragen naar de deelstaten (gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies), ten gevolge van de 6e staatshervorming. Tot 31 december 2014 was er een overgangsperiode.

Erelonen en kosten van gerechtelijke deskundigen

U vindt hier de erelonen en kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen. 

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 01 oktober 2021