Uw RIZIV-nummer als audicien krijgen

Als audicien is een RIZIV-nummer onontbeerlijk om uw verstrekkingen aan de verzekering voor geneeskundige verzorging te kunnen aanrekenen en zodat de verzekering uw patiënten kan vergoeden; die verstrekkingen worden vermeld in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.


Een erkenning en visum als audicien aanvragen

Opdat wij u een RIZIV-nummer kunnen toekennen, moet u eerst een erkenning als audicien krijgen die een van de gemeenschappen aflevert, aksook een visum dat de FOD Volksgezondheid aflevert. Die erkenning en dat visum zijn onontbeerlijk om het beroep van audicien in België te mogen uitoefenen en staan los van een eventuele inschrijving bij het RIZIV.

Vraag uw erkenning bij een van de gemeenschappen :

Als uw gemeenschap u erkent, zal de FOD Volksgezondheid daarvan automatisch bericht krijgen en u uw visum bezorgen. U hoeft dus zelf niets te doen bij de FOD Volksgezondheid, uw gemeenschap ziet toe op uw dossier.

Uw RIZIV-nummer als audicien krijgen

Wanneer u uw visum heeft ontvangen, vult u dit in, ondertekent het en stuurt u ons het formulier "Aanvraag tot inschrijving bij het RIZIV als audicien" terug, bij voorkeur per e-mail (onze gegevens staan vermeld op het formulier).

Wij controleren dan uw gegevens in verband met de erkenning en het visum. Als alles in orde is, bezorgen wij u een RIZIV-nummer als audicien, dat wij per e-mail verzenden als u uw e-mailadres op het formulier heeft vermeld, of per post naar het adres dat wordt vermeld op het formulier.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 12 juli 2022