Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 behoort hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit (bv. rolstoelen), ten gevolge van de 6e Staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten (gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies). Hier vindt u de instanties waartoe u zich kan richten hiervoor.


Bevoegde deelentiteiten vanaf 1 januari 2019

Voor de Vlaamse Gemeenschap: Vlaamse sociale bescherming

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

Voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Iriscare

Voor burgers: http://www.iriscare.brussels/nl/burgers/personen-met-een-beperking/tegemoetkoming-voor-mobiliteitshulpmiddelen/
Voor professional in de gezondheidszorg: http://www.iriscare.brussels/nl/professionals/personen-met-een-beperking/tegemoetkoming-voor-mobiliteitshulpmiddelen/

Voor het Waalse Gewest: Aviq

https://www.aviq.be/fr/aides-la-mobilite

Voor de Duitstalige Gemeenschap: Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

https://selbstbestimmt.be/mobilitaetshilfe.html

 

Laatst aangepast op 30 augustus 2022