Mobiliteitshulpmiddelen

Vanaf 1 januari 2019 behoort hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit (bv. rolstoelen), ten gevolge van de 6e Staatshervorming, volledig tot de bevoegdheid van de deelentiteiten (gemeenschappen, gewesten of gemeenschapscommissies). Hier vindt u de instanties waartoe u zich kan richten hiervoor.


Bevoegde deelentiteiten vanaf 1 januari 2019

Voor de Vlaamse Gemeenschap: Vlaamse sociale bescherming

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

Voor Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Iriscare

Voor burgers: http://www.iriscare.brussels/nl/burgers/personen-met-een-beperking/tegemoetkoming-voor-mobiliteitshulpmiddelen/
Voor professional in de gezondheidszorg: http://www.iriscare.brussels/nl/professionals/personen-met-een-beperking/tegemoetkoming-voor-mobiliteitshulpmiddelen/

Voor het Waalse Gewest: Aviq

https://www.aviq.be/transfert-INAMI.html

Voor de Duitstalige Gemeenschap: Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben

https://selbstbestimmt.be/mobilitaetshilfe.html

Oude RIZIV-reglementering, van toepassing tot 31 december 2018

Gedurende een overgangsperiode (van 1 juli 2014 tot 31 december 2018) zijn we de oude RIZIV-reglementering blijven uitvoeren voor de terugbetaling van de hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit, maar in naam en voor rekening van de deelentiteiten.

Hier vindt u een overzicht van de oude RIZIV-reglementering die tot 31 december 2018 van toepassing was.

Wat zijn mobiliteitshulpmiddelen ?

Het zijn alle hulpmiddelen voor personen met een beperkte mobiliteit die de ziekenfondsen geheel of gedeeltelijk terugbetalen. Rolstoelen zijn de meest gekende maar er zijn bv. ook loophulpmiddelen of antidecubituszitkussens, onderstellen voor zitschelpen, enzovoort.

Lijst van mobiliteitshulpmiddelen

Er is een tegemoetkoming voor de rolstoel als de rolstoel is opgenomen op de lijst van mobiliteitshulpmiddelen. Op deze lijst vindt u details over :

  • de publieksprijs
  • het eventuele supplement van de patiënt
  • de tegemoetkoming van het ziekenfonds.

Lijst van multidisciplinaire teams

Sommige rolstoelen / andere mobiliteitshulpmiddelen vereisen dat een multidisciplinair team het functioneren van de patiënt beschrijft op verschillende niveau’s van zijn/haar omgeving.

Eenheidsdossier mobiliteitshulpmiddelen

Een aanvraag mobiliteitshulpmiddelen geldt zowel voor tussenkomst van de ziekenfondsen als voor de tussenkomst van de Fondsen voor integratie van personen met een handicap van de gewesten. Er is dus een eenheidsdossier mobiliteitshulpmiddelen.

Verhuursysteem van rolstoelen aan patiënten in ROB/RVT

Patiënten die verblijven in een rustoord voor bejaarden (ROB) of een rust- en verzorgingstehuis (RVT) hebben recht op een rolstoel via het verhuursysteem van rolstoelen aan rechthebbenden in ROB/RVT.

Lijst van contactpersonen bij de verzekeringsinstellingen voor de dossiers ‘mobiliteitshulpmiddelen’

Hierbij vindt u de lijst van contactpersonen bij elke landsbond van de verzekeringsinstellingen voor de dossiers mobiliteitshulpmiddelen. Wij wensen u eraan te herinneren dat deze personen enkel mogen worden gecontacteerd voor aanhoudende en algemene problemen die u zou ondervinden bij het indienen van aanvragen tot terugbetaling mobiliteitshulpmiddelen.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 30 april 2019