Compendium bij de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen

De Overeenkomstencommissie met de logopedisten heeft een compendium samengesteld met de antwoorden op vragen betreffende de praktische toepassing van de nomenclatuur van de logopedisten

De toepassing van de nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen is niet altijd eenvoudig.

De Overeenkomstencommissie met de logopedisten heeft daarom beslist een compendium samen te stellen met de antwoorden op de gestelde vragen betreffende de praktische toepassing van deze nomenclatuur. De Commissie heeft getracht de vragen weer te geven zoals die door de auteur zijn verwoord.

Het compendium bevat :

 
 
- de gecoördineerde nomenclatuurtekst op een witte
achtergrond,

(Voorbeeld)
- en na elk tekstblok de vraag/vragen die hierop
betrekking heeft/hebben
op een grijze
achtergrond,
(Voorbeeld)
  het/de antwoord(en) van
de Commissie
op een gele
achtergrond
(Voorbeeld)

 

De Commissie wenst er uitdrukkelijk op te wijzen dat ze enkel en alleen heeft geantwoord op praktische vragen om misverstanden bij alle betrokken logopedisten en adviserend artsen te vermijden. Het gaat dus slechts om bijkomende verduidelijkingen en niet om interpretatieregels of om nieuwe bepalingen.

Het compendium zal regelmatig worden bijgewerkt. Bij elke versie zal onder aan de pagina de datum van de vergadering van de Commissie waarin ze is goedgekeurd, worden vermeld.

Contacten

 

Laatst aangepast op 28 november 2022