Telematicapremie voor de tandartsen

U kunt voortaan een premie ontvangen voor het gebruik van telematica.

 

Wat is de telematicapremie?

Het is een forfaitair bedrag dat we onder bepaalde voorwaarden betalen aan de tandartsen. Daarmee willen we het gebruik van ‘e-services’ ondersteunen.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 800 EUR.

Onder welke voorwaarden kunt u de telematicapremie ontvangen?

De voorwaarden voor de premie 2021 en 2022 staan in het koninklijk besluit van 19 januari 2022.

Het Verzekeringscomité heeft de voorwaarden voor de premie 2023 vastgesteld. Deze worden ter informatie meegedeeld, onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch staatsblad.

Om de telematicapremie 2021 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

 • uw activiteit
 • uw gebruik van telematica voor 5 diensten vermeld in onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven.

Om de telematicapremie 2022 te verwerven, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

 • uw activiteit
 • uw gebruik van telematica voor 5 diensten vermeld in de onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid, de tarieven, het medicatieschema en het factureren via eAttest. Indien u als tandheelkundige digitaal factureert via derdebetaler is de facturatie via eFact ook verplicht.

Opgelet: Het criterium “Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken” dat sinds 1 oktober 2022 verplicht is voor het verwerven van de telematicapremie, wordt in het kader van de telematicapremie 2022 aan alle tandheelkundigen toegekend wegens overmacht.
Tandheelkundigen kunnen op basis van dit criterium dus niet benadeeld worden voor het verwerven van de telematicapremie 2022.

Om de telematicapremie 2023 te krijgen, moet u aan de voorwaarden voldoen met betrekking tot:

 • uw activiteit
 • uw gebruik van telematica voor 4 diensten vermeld in de onderstaande tabel, waaronder verplicht de raadpleging van de verzekerbaarheid, de tarieven en het factureren via elektronische facturatie (eAttest + eFact).

Voorwaarden betreffende uw activiteit:

  1. U hebt een bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts, van tandarts-specialist in de orthodontie of van tandarts-specialist in de parodontologie.

   Of

   U bent kandidaat-tandheelkundige:
   • u bent bevoegd om de tandheelkunde in België uit te oefenen
   • u beschikt over een stageplan goedgekeurd door de bevoegde Minister
   • u heeft een RIZIV-nummer voorbehouden voor kandidaat-tandheelkundigen
  2. Als u op 1 januari van het premiejaar een RIZIV-nummer had dat voor erkende tandartsen is voorbehouden sinds
   • 5 jaar of meer: u hebt tijdens het premiejaar minstens 300 tandheelkundige verstrekkingen uitgevoerd die de verzekering voor geneeskundige verzorging heeft vergoed
   • Minder dan 5 jaar: u hoeft geen minimale activiteitsdrempel te bereiken

Voorwaarden betreffende uw gebruik van telematica:

Hierbij de uit te voeren diensten en te gebruiken toepassingen via uw software om de premie te kunnen vragen:

Te gebruiken diensten en toepassingen

Voorwaarden voor de premie 2021​ Voorwaarden voor de premie 2022​ Voorwaarden voor de premie 2023​
Elektronische facturatie (eAttest en eFact) ​/ ​/ ​Minstens 50% van de verstrekkingen aanrekenen via elektronische facturatie gedurende het premiejaar
Factureren via
eAttest van MyCareNet
​Minstens 5 verstrekkingen via eAttest elektronisch factureren in 2021. ​Minstens 50% van de verstrekkingen via eAttest elektronisch factureren in 2022.

Dit criterium maakt deel uit van de verplichte criteria vanaf 1/07/2022.
​Zie criterium “Elektronische facturatie”

De verzekerbaarheid raadplegen via MyCareNet

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren in 2022.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de verzekerbaarheid via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2022.

​Kandidaat-tandheelkundige :
Minstens 5x gedurende ten minste 1 maand van het premiejaar de verzekerbaarheid raadplegen

OF

Tandheelkundige houder van een bijzondere beroepstitel :
Minstens 5x per maand gedurende 6 verschillende maanden van het premiejaar de verzekerbaarheid raadplegen

De tarieven raadplegen via MyCareNet

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren in 2022.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 raadpleging van de tarieven via MyCareNet uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2022.

​Kandidaat-tandheelkundige:
Minstens 5x gedurende ten minste 1 maand van het premiejaar de tarieven raadplegen

OF

Tandheelkundige houder van een bijzondere beroepstitel:
Minstens 5x per maand gedurende 6 verschillende maanden van het premiejaar de tarieven raadplegen

Factureren via
eFact van MyCareNet

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
indien u minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler heeft aangerekend, minstens 1 keer gefactureerd hebben via eFact in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
indien u minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler heeft aangerekend, minstens 30% van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2021.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
indien u minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler heeft aangerekend, minstens 1 keer gefactureerd hebben via eFact in 2022.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
indien u minstens 100 verstrekkingen in derdebetaler heeft aangerekend, minstens 30% van die verstrekkingen via eFact gefactureerd hebben in 2022.

Dit criterium maakt deel uit van de verplichte criteria vanaf 1/07/2022 voor degene die via de derdebetalersregeling factureren.

​Zie criterium “Elektronische facturatie”

Een medicatieschema inlezen via de regionale gezondheidsnetwerken

​Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2021.

​Minstens 1 maal een medicatieschema ingelezen hebben in 2022.

Dit criterium maakt deel uit van de verplichte criteria vanaf 1/10/2022.

!! opgelet: in het kader van de telematicapremie 2022 wordt dit criterium aan alle tandheelkundigen toegekend wegens overmacht

​/

Downloaden van berichten via de eHealthbox

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

​Als u de telematicapremie nog niet hebt behaald:
minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox in 2022.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens 1 bericht downloaden van de eHealthbox per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2022.

​Kandidaat-tandheelkundige:
Minstens 1 bericht downloaden gedurende 1 maand van het premiejaar

OF

Tandheelkundige houder van een bijzondere beroepstitel:
Minstens 1 bericht per maand gedurende 6 verschillende maanden van het premiejaar downloaden

De raadpleging van het GMD-recht van de patiënt

​Als u de telematicapremie  nog niet hebt behaald:
minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2021.

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2021.

​Als u de telematicapremie  nog niet hebt behaald:
minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren in 2022

OF

Als u de telematicapremie reeds hebt behaald:
minstens één raadpleging van het GMD-recht van een patiënt uitvoeren per maand gedurende 6 verschillende kalendermaanden in 2022.

​Kandidaat-tandheelkundige:
Minstens 5x de e-GMD houder raadplegen gedurende 1 maand van het premiejaar

OF

Tandheelkundige houder van een bijzondere beroepstitel:
Minstens 5x per maand gedurende 6 verschillende maanden van het premiejaar de e-GMD houder raadplegen


Hoe en wanneer kunt u uw telematicapremie aanvragen?

U kan de premie 2022 aanvragen vanaf 18 juli tot en met 31 oktober 2023.

U doet dat online via de module “Premieaanvragen” van onze ProGezondheid-toepassing. Nadat u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u online feedback over uw scores met betrekking tot het gebruik van e-diensten in de gemeten referentieperiode en de beslissing met betrekking tot uw aanvraag.

Als u niet akkoord gaat met de beslissing, dan kunt u die online betwisten bij de leidend ambtenaar van onze Dienst geneeskundige verzorging  via dezelfde ProGezondheid-module “Premieaanvragen”.  U doet dat binnen 60 dagen vanaf de datum van de online kennisgeving van de beslissing.

Wanneer en op welk rekeningnummer betalen wij de premie?

Reglementair gezien gebeurt de uitbetaling vóór het einde van het jaar waarin u de premieaanvraag indient. In de praktijk betalen wij minstens op tweemaandelijkse basis.

Wij betalen uw premie op het rekeningnummer waarop wij in het verleden uw telematicapremie stortten. Als wij uw rekeningnummer al kennen, dan hoeft u dat rekeningnummer dus niet opnieuw te registreren. U kunt dat rekeningnummer indien nodig wijzigen op het moment dat u uw aanvraag indient.

 

Contacten

 

Laatst aangepast op 20 september 2023