print

Kinesitherapieverstrekkingen: vaste remgelden

Vanaf 1 september 2019 zijn de persoonlijke aandelen voor de kinesitherapieverstrekkingen vast. Ze zijn dan geen percentage meer van het honorarium.  Een systeem dat eenvoudiger en transparanter is voor zowel de kinesitherapeuten als de patiënten.

Op deze pagina:


Hoeveel bedraagt het remgeld?

Vanaf 1 september 2019 zijn, om het remgeld te bepalen, de kinesitherapieverstrekkingen in 3 categorieën verdeeld:

Naast die 3 categorieën zijn er  ook nog :

  • de verstrekkingen van 15 en 20 minuten van alle categorieën
  • de specifieke verstrekkingen voor “palliatieve thuispatiënten” en de “schriftelijke verslagen”. Deze specifieke verstrekkingen blijven volledig terugbetaald.

Hieronder gaan de vaste remgelden voor de patiënt (in euro) voor die verschillende categorieën :

Categorie van verstrekking

 

Patiënten met
recht op de
verhoogde
tegemoetkoming

 

 

Patiënten zonder
 recht op de
verhoogde

 

 tegemoetkoming

 

Verstrekkingen voor de « zware aandoeningen »
(behalve de verstrekkingen van 15 of 20 minuten)

1,50

4,00

Verstrekkingen voor de « Fa »- en « Fb »-pathologieën
(behalve de verstrekkingen van 20 minuten)

2,00

5,50

Alle andere verstrekkingen behalve de verstrekkingen
van 15 en 20 minuten

2,50

6,25

Alle verstrekkingen van 15 en 20 minuten

1,00

2,00

Verstrekkingen voor palliatieve thuispatiënten en de
schriftelijke verslagen

0,00

0,00

U kunt de nieuwe vaste remgelden raadplegen op de webpagina: Honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van kinesitherapeuten.

Indien u verstrekkingen verleend bij de patiënt thuis waarbij u de toeslag voor de verplaatsingskosten aanrekent, verhoogt dit vast remgeld voor de patiënt met het bedrag ten laste van de patiënt voor die toeslag.

Naast de situaties waar de toeslag voor de verplaatsing wordt gevraagd kan in de volgende gevallen de patiënt een hoger bedrag ten laste moeten nemen voor zijn kinesitherapiezitting dan dit vast remgeld:

  • u bent een kinesitherapeut die niet is toegetreden tot de nationale overeenkomst;
  • de zittingen zijn “overschrijdingscodes”;
  • de zittingen worden uitgevoerd, op vraag van de rechthebbende, voor 8 uur of na 19 uur alsook tijdens het weekeinde of op een wettelijke feestdag.
     

Waarom dit systeem van vaste remgelden?

Dit nieuw systeem beoogt een vereenvoudiging en meer transparantie voor kinesitherapeuten en patiënten. Het systeem waarbij de remgelden worden bepaald via percentages van het honorarium van de zitting is immers heel complex. Na verloop van tijd bestonden er verscheidene verschillende percentages tegelijk.

Het feit dat het remgeld niet meer gekoppeld is aan het bedrag van de honoraria betekent dat het niet zal wijzigen bij indexering of herwaardering van de honoraria.

Dit systeem bestaat al voor bepaalde verstrekkingen verleend door andere zorgverleners.

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be