print

Nomenclatuur voor mondhygiënisten

Sinds 1 oktober 2022 is er een nomenclatuur voor mondhygiënisten in werking getreden. Vanaf nu kan u als mondhygiënist bepaalde verstrekkingen uitvoeren binnen het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze verstrekkingen komen voor terugbetaling in aanmerking wanneer aan alle voorwaarden, zoals hierna beschreven, is voldaan.

Op deze pagina:

 

Welke verstrekkingen komen in aanmerking voor terugbetaling?

De volgende verstrekkingen komen in aanmerking voor terugbetaling.

Verstrekkingen uitgevoerd door de mondhygiënist tot de 19e verjaardag:

 • Verzegelen van groeven en putjes (code 372455-372466)
 • Verzegelen van groeven en putjes per bijkomende tand (code 372470-372481)
 • De verstrekkingen voor profylactisch reinigen (codes 372352-372363, 372374-372385, 372396-372400, 372411-372422 en 372433-372444)
 • bijkomend honorarium voor profylactische reinigingen uitgevoerd bij personen met bijzondere noden (code 379492-379503)

Verstrekkingen uitgevoerd door de mondhygiënist vanaf de 18e tot de 19e verjaardag :

 • de verstrekkingen voor het verwijderen van tandsteen (codes 372551-372562, 372573-372584, 372595-372606, 372610-372621, 372632-372643)

Verstrekkingen uitgevoerd door de mondhygiënist vanaf de 19e verjaardag:

 • De verstrekkingen voor profylactisch reinigen (codes 302352-302363, 302374-302385, 302396-302400, 302411-302422 en 302433-302444)
 • De verstrekkingen voor het verwijderen van tandsteen (codes 302551-302562, 302573-302584, 302595-302606, 302610-302621 en 302632-302643)
 • bijkomend honorarium voor profylactische reinigingen uitgevoerd bij personen met bijzondere noden (code 309492-309503)

In artikel 5 en 6 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen kan u de volledige nomenclatuur en de toepassingsregels raadplegen.

Terugbetalingsvoorwaarden

De verstrekkingen komen voor terugbetaling in aanmerking wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, namelijk :

 • De mondhygiënist voert de verstrekking uit;
 • De tandarts of tandarts-specialist schrijft de verstrekkingen voor, die is zelf bevoegd om de verstrekking te attesteren en heeft de patiënt in behandeling;
 • De tandarts of tandarts-specialist rekent de verstrekkingen aan ons aan;
 • De mondhygiënist moet door middel van zijn naam en RIZIV-nummer geïdentificeerd worden op het getuigschrift voor verstrekte hulp

Sinds 1 december 2022 is het mogelijk om de verstrekkingen via elektronische facturatie (eAttest, eFact, circuit ziekenhuizen) aan te rekenen.

Wat vermeldt het voorschrift?

Het voorschrift kan niet afwijken van het model.

Daarnaast bevat het voorschrift :

 • De naam, voorna(a)m(en), geboortedatum en geslacht van de patiënt;
 • De uit te voeren verstrekking(en);
 • De relevante klinische informatie na karakterisering;
 • Relevante bijkomende inlichtingen zoals een allergie, diabetes, nierinsufficiëntie, zwangerschap, implantaten, endocarditis of andere;
 • De naam, voornaam, adres en RIZIV-nummer van de voorschrijver;
 • De datum van het voorschrift;
 • De handtekening van de voorschrijver;

Het voorschrift heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Het wordt gedurende 5 jaar in het patiëntendossier bewaard vanaf de uitvoering van het voorschrift door de tandarts of tandarts-specialist die de verstrekking(en) aan ons aanrekent.

Elke uit te voeren behandeling vereist een apart voorschrift.

Contacten

Afdeling Tandartsen

E-mail: Ctd-ttr@riziv-inami.fgov.be