print

Een RIZIV-nummer verkrijgen voor een zorgkundige die werkt in uw structurele equipe van thuisverpleegkundigen

Vanaf 1 januari 2014 moet een zorgkundigen die in een structurele equipe van verpleegkundigen wil werken, een RIZIV-nummer hebben.
 
Als verantwoordelijke van een equipe van verpleegkundigen vraagt u best zelf het RIZIV-nummer aan voor de zorgkundige die wil werken in uw equipe.

Op deze pagina:


Wat moet u doen om een RIZIV-nummer te verkrijgen voor een zorgkundige die werkt in uw equipe ?

1. Als verantwoordelijke van een structurele equipe van verpleegkundigen die werkt met zorgkundigen, stuurt u ons op voorhand een verklaring op erewoord, met daarin minstens de identificatiegegevens van uw equipe.
 
2. Stuur ons daarna via mail, brief of fax de aanvraag om de zorgkundige bij ons in te schrijven. Vermeld daarin duidelijk:

  • uw groepsnummer
  • de naam en de voornaam van de zorgkundige
  • zijn INSZ-nummer
  • een kopie van zijn visum of, als dat visum nog in behandeling is, een ontvangstmelding van de FOD Volksgezondheid waarin staat dat hij zorgkundige handelingen mag stellen
  • de datum waarop het contract tussen uw structurele equipe en de zorgkundige is getekend

3. Wij schrijven de zorgkundige daarna in op basis van de gegevens die u hebt meegedeeld en na controle van de gegevens van de FOD Volksgezondheid.

In geen geval kan onze RIZIV-inschrijvingsdatum voorafgaan aan de visumdatum zorgkundige of, als dat visum nog in behandeling is, de datum waarop de zorgkundige een ontvangstmelding van de FOD Volksgezondheid heeft ontvangen waarin staat dat hij zorgkundige handelingen mag stellen).

  • Als u ons de inschrijvingsaanvraag opstuurt binnen de maand nadat de zorgkundige zich bij de Gemeenschappen geregistreerd heeft (de poststempel of de datum van de e-mail of fax van de inschrijvingsaanvraag geldt als bewijs), dan is de RIZIV-inschrijvingsdatum gelijk aan de datum van het visum of de ontvangstmelding
  • Als u de inschrijvingsaanvraag opstuurt meer dan een maand nadat de zorgkundige zich bij de Gemeenschappen geregistreerd heeft, dan is de datum van RIZIV-inschrijving de datum waarop u de aanvraag  hebt ingediend.

4. De zorgkundige zal het attest met zijn RIZIV-nummer ontvangen op het door hem opgegeven contactadres. Hij behoudt dit RIZIV-nummer, ook al verlaat hij de verpleegkundige equipe waaraan hij op het moment van zijn aanvraag was verbonden. 

Als de zorgkundige zelf een RIZIV-nummer aanvraagt, dan moet hij daarbij een kopie voegen van het contract dat hem linkt aan de structurele equipe.

Contacten

Afdeling zorgkundigen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling zorgkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel