print

Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: opsturen van het opleidingsverslag

Als u een bijscholing organiseert voor verpleegkundigen die in aanmerking komt voor een financiële vergoeding van ons, dan moet u elk jaar een opleidingsverslag opsturen.

Op deze pagina:


U stuurt uw verslag:

  • met de noodzakelijke gegevens erin.

  • via e-mail naar nursereport@riziv.fgov.be

  • tijdig, dat wil zeggen tegen 30 juni van elk kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar van de georganiseerde opleidingen (voor de opleidingen die u vanaf 2013 hebt georganiseerd).

Meer informatie

Reglementering

Contacten

Financiële vergoeding - Bijscholing verpleegkundigen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden