print

Vroedvrouwen – Goed attesteren van prenatale zorgen: ‘verloskundige zitting’ of ‘voorbereiding tot de bevalling’

Om als vroedvrouw een verloskundige zitting aan de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) te kunnen attesteren, moet die zitting de nodige verloskundige technische onderzoeken bevatten om de gezondheid en evolutie van moeder en kind vast te stellen.

U kunt bv. niet de nomenclatuurcodes ‘verloskundige zitting’ gebruiken als uw zitting beperkt is tot informatie en geen technische verstrekking omvat.

Let op: De verkeerde code gebruiken kan bij controle aanleiding geven tot aanzienlijke geldboetes.

Op deze pagina:

​In welke gevallen een verloskundige zitting attesteren?

Om een verloskundige zitting te kunnen attesteren, moet u tijdens de zitting de nodige technische verstrekkingen uitvoeren om de gezondheid en evolutie van moeder en kind vast te stellen, zoals:

  • controle van het welzijn van de foetus, door beluisteren van foetale harttonen
  • bepalen van de groei van de foetus
  • bloeddrukmeting
  • verificatie van andere parameters om het welzijn van de moeder vast te stellen.

Gebruik deze codes echter niet om een zitting te attesteren die beperkt is tot informatie en geen technische verstrekking omvat.

Deze verduidelijking gaat voornamelijk over de ‘eerste verloskundige zittingen’, maar de redenering geldt ook voor andere verloskundige zittingen.

In welke gevallen een ‘voorbereiding tot de bevalling’ attesteren?

Als uw zitting gedetailleerde informatie bevat (bv.  anamnese en gesprek ter voorbereiding van de bevalling), maar geen verloskundig technisch onderzoek, valt het in principe onder artikel 9 § a) 2. Prenatale zorgen punt c) – voorbereiding tot de bevalling 

Gebruik voor het attesteren van deze zittingen de codes van de nomenclatuur ‘voorbereiding tot de bevalling’, zoals 422096, 428374, of 428396.

Contacten

Regelgeving inzake vroedvrouwen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: sfvvnom@riziv-inami.fgov.be