Nomenclatuur van de kinesitherapie: aanpassingen

Hieronder  uitleg bij een aantal aanpassingen van de nomenclatuur van de kinesitherapie

 

Beperking van het maximum aantal "overschrijdingscodes" bij "courante" pathologieën vanaf 1 augustus 2021

Vanaf 1 augustus 2021 kan u de "overschrijdingscodes" bij "courante" pathologieën slechts 54 keer per patiënt per kalenderjaar aanrekenen, onafhankelijk van het aantal pathologische situaties.

Het betreft hier meer bepaald de nomenclatuurcodes 560055, 560151, 560254, 560350, 560453, 564410 en 560615.

Voor het jaar 2021 houden we rekening met de "overschrijdingscodes" die u attesteerde vóór 1 augustus om te bepalen of het aantal van 54 keer is bereikt.

Integratie in de nomenclatuur van de herwaarderingstoeslagen voor uw eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 juni 2021 gebruikt u niet langer de herwaarderingstoeslagen voor uw eerste behandelingsverstrekkingen voor “courante” en “Fa”-aandoeningen. Deze toeslagen zijn nu geïntegreerd in de basisprestaties van de nomenclatuur.

INTEGRATIE VAN DE TOESLAG VOOR DE HERWAARDERING VAN DE EERSTE 9 BEHANDELINGSVERSTREKKINGEN VOOR “COURANTE”PATHOLOGIE

Vanaf 1 juni 2021

​Nomenclatuurcode Bedrag​ Verstrekkingen​​
567011​ ​26,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling ​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst ​
​560011 ​22,26 EUR ​Van de 10de  tot en met de 18de zitting van de behandeling
​567055 ​​26,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling

​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut in een ziekenhuis ​

​560114 ​22,26 EUR ​Van de 10de  tot en met de 18de zitting van de behandeling
​567092 ​26,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling

​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut in een georganiseerde medische dienst ​

​560210 ​22,26 EUR ​Van de 10de  tot en met de 18de zitting van de behandeling
​567136 ​27,37 EUR ​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling


​bij de patiënt thuis. ​

​560313 ​23,63 EUR ​Van de 10de  tot en met de 18de zitting van de behandeling
​567206 ​26,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling


​bij gehospitaliseerde patiënten ​

​560501 ​22,26 EUR Vanaf de 10de zitting van de behandeling
​567232 - 567243 ​26,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 9de zitting van de behandeling

​in revalidatiecentra met een overeenkomst. ​

560534 - 560545​ ​17,34 EUR ​Vanaf de 10de zitting van de behandeling
 

Vóór 1 juni 2021

​Pseudocode van de toeslag Bedrag​ Toeslag bij:​
562671​ ​3,74 EUR ​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560011, 560114, 560210 of 560313
562682​ ​3,74 EUR ​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560501
562693-562704​ ​8,66 EUR ​Per verstrekking, de eerste tot en met 9e verstrekking van 560534-560545
 

 

Per behandeling houdt u rekening met het aantal pseudocodes die tussen 1 januari 2021 en 31 mei 2021 in rekening werden gebracht voor het aantal prestaties "van de 1ste  tot en met de 9de zitting" die u vanaf 1 juni 2021 mag aanrekenen.

Aangerekende pseudocodes brengt u dus in mindering van het aantal prestaties "van de 1ste  tot en met de 9de zitting" die u in 2021 mag aanrekenen.

INTEGRATIE VAN DE TOESLAG VOOR DE HERWAARDERING VAN DE EERSTE 20 BEHANDELINGSVERSTREKKINGEN VOOR “FA”- PATHOLOGIE

Vanaf 1 juni 2021

​Nomenclatuurcode Montant​ Verstrekkingen ​
​567276 ​25,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling


​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst ​

​563010 ​22,26 EUR ​Van de 21ste tot en met de 60ste zitting van de behandeling
​567291 ​25,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling

 

​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut in een ziekenhuis ​

563113​ ​22,26 EUR ​Van de 21ste tot en met de 60ste zitting van de behandeling
​567313 ​25,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling


​In de praktijkkamer van de kinesitherapeut in een georganiseerde medische dienst ​

​563216 ​22,26 EUR ​Van de 21ste tot en met de 60ste zitting van de behandeling
​567335 ​26,37 EUR ​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling

 

​bij de patiënt thuis. ​

​563312 ​23,63 EUR ​Van de 21ste tot en met de 60ste zitting van de behandeling
​567350 - 567361 ​25,00 EUR ​Van de 1ste tot en met de 20ste  zitting van de behandeling

 

​in revalidatiecentra met een overeenkomst. ​

​563570 - 563581 ​17,34 EUR ​Vanaf de 21ste zitting van de behandeling

 

Vóór 1 juni 2021

​Pseudocode van de toeslag Bedrag​ Toeslag bij:​
​562715 ​2,74 EUR ​Per verstrekking, de eerste tot en met 20e verstrekking van 563010, 563113, 563216 of 563312
​562730-562741 ​7,66 EUR ​Per verstrekking, de eerste tot en met 20e verstrekking van 563570-563581

Per behandeling houdt u rekening met het aantal pseudocodes die vóór 1 juni 2021 in rekening werden gebracht voor het aantal prestaties "van de 1ste tot en met de 20ste zitting" die u vanaf 1 juni 2021 mag aanrekenen. Deze aangerekende pseudocodes brengt u dus in mindering van het aantal prestaties "van de 1ste  tot en met de 20ste zitting" die u mag aanrekenen.

Integratie in de nomenclatuur van de toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier in de “courante” pathologie vanaf 1 juni 2021

Vanaf 1 juni 2021 gebruikt u de toeslagen voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier in de “courante” pathologie niet langer. Deze toeslagen zijn nu vervangen door de verstrekkingen “Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling”.

Vóór 1 juni 2021

Verstrekkingen​ Toeslag​ ​
​Individuele kinesitherapiezitting Nomenclatuurcode​ Pseudocode Bedrag​
In de praktijkkamer van de kinesitherapeut, bij de patiënt thuis of opgenomen in het ziekenhuis​ ​560011, 560114, 560210, 560313 en 560501 ​639855 (ambulant)
639866 (gehospitaliseerd)
​6,50 EUR
In een revalidatiecentrum met een overeenkomst​ ​560534-560545 ​639870 (ambulant)
639881 (gehospitaliseerd)
​5,17 EUR
In een woon- of verblijfplaats van mindervaliden, een psychiatrisch verzorgingstehuis, een woon- of verblijfplaats voor bejaarden​ ​560416, 564395,
560571
​639892 ​4,07 EUR
 

Vanaf 1 juni 2021

Verstrekkingen​ Bedrag​
Intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling​ Nomenclatuurcode​
In de praktijkkamer buiten een ziekenhuis of een georganiseerde medische dienst​ ​567033 ​6,50 EUR
In de praktijkkamer gelegen in een ziekenhuis​ ​567070 ​6,50 EUR
In de praktijkkamer gelegen in een georganiseerde medische dienst buiten een ziekenhuis​ ​567114 ​6,50 EUR
Bij de patiënt thuis​ ​567151 ​6,50 EUR
​Voor een in een ziekenhuis opgenomen patiënt ​567221 ​6,50 EUR
In een revalidatiecentrum met een overeenkomst​ ​567254 - 567265 ​5,17 EUR
In een woon- of verblijfplaats van mindervaliden​ ​567173 ​4,07 EUR
​In een psychiatrisch verzorgingstehuis ​566974 ​4,07 EUR
In een woon- of verblijfplaats voor bejaarden​ ​566996 ​4,07 EUR
 

De regels voor het gebruik van deze verstrekkingen voor de intake van de patiënt bij de 1ste zitting van een behandeling blijven ongewijzigd ten opzichte van de regels voor het gebruik van de toeslagen voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier.

Een behandeling in de "Fa"-lijst voor situaties die een uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie vereisen: vereenvoudiging

Tot nu toe was het verplicht 18 verstrekkingen in de courante pathologie aan te rekenen alvorens een behandeling in de "Fa"-lijst te attesteren. Sinds 1 januari 2021 is het voor situaties waarin uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie nodig is niet meer verplicht.

Bijgevolg moet u niet langer een duidelijke verbetering van de symptomen aantonen aan het einde van deze 18 zittingen door middel van een begin- en eindbilan van de behandeling. Alleen het voorschrift van de behandelende arts-specialist blijft vereist. 

Patiënten met een hersenverlamming

Om beter tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van patiënten met een hersenverlamming, zowel voor als na hun 21ste verjaardag, zijn de terugbetalingsmodaliteiten van hun specifieke kinesitherapiezittingen met een minimumduur van 60 minuten aangepast.

Vanaf 1 september 2019 zijn die zittingen ook mogelijk na de 21ste verjaardag van de patiënt.  De frequentie en het aantal zittingen hangt af van de leeftijd alsook de graad van de hersenverlamming van de patiënt. Die criteria en de toepassingsregels zijn omschreven in art.7, §11, 4de lid van de nomenclatuur.

Invasieve technieken zoals dry-needling worden niet terugbetaald

Acupunctuur is uitdrukkelijk uitgesloten van terugbetaling door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging. De nomenclatuur maakt nu ook duidelijk dat de verzekering ook andere invasieve technieken zoals dry-needling niet vergoedt.

Invoering van een tweede grote kinesitherapiezitting op dezelfde dag in intensieve zorg

 

Wat verandert er?

Vanaf 1 oktober 2017 kunnen patiënten opgenomen in intensieve zorg een tweede grote zitting op dezelfde dag krijgen.

In welke gevallen mag u die verstrekking attesteren?

Deze tweede grote zitting op dezelfde dag (nomenclatuurcode 564701), van een globale gemiddelde duur van 30 minuten, in de intensieve zorg mag geattesteerd worden op basis van een voorschrift die de noodzaak moet vermelden om een tweede zitting uit te voeren gedurende een globale gemiddelde duur van 30 minuten. De tweede kleine zitting op dezelfde dag (nomenclatuurcode 561540), van een globale gemiddelde duur van 15 minuten, in intensieve zorg mag nog geattesteerd worden maar deze twee verstrekkingen mogen niet gecumuleerd geworden op dezelfde dag.

Kinesitherapie voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fibromyalgie

De kinesitherapienomenclatuur werd aangepast op 1 januari 2017 (K.B. van 17.10.2016): patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of fibromyalgie konden nog maximaal 18 sessies genieten met een gemiddelde duur van 45 minuten over een periode van 1 jaar, in plaats van een behandeling van 60 sessies aan het beste terugbetalingstarief.

De Raad van State heeft deze voorwaarden vernietigd, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.

Terugbetaling voor de patiënten die lijden aan het chronischevermoeidheidssyndroom of aan fybromyalgie

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 05 juli 2021