Maximumtarieven tandzorg

Voor bepaalde tandzorg, uitgevoerd met specifieke materialen of in specifieke situaties, kunt u als geconventioneerde tandarts meer vragen. Vanaf 1 januari 2018 zullen er 3 regelingen met maximumtarieven van kracht zijn.


Wat zijn maximumtarieven?

Het gaat om maximale bedragen die in het kader van het  Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen zijn afgesproken en die u bovenop de vastgestelde honoraria kunt vragen bij bepaalde verstrekkingen. Het gaat bv. om tandzorg waarvoor het aangewezen is om met extra materialen of instrumenten te werken, die de kwaliteit en duurzaamheid van de behandeling verhogen.

Maximumtarieven beperken dus de meerkost voor de patiënt bij geconventioneerde tandartsen.

Let op: U kunt die maximumtarieven enkel aanrekenen na ‘geïnformeerde toestemming’ van de patiënt!

Wanneer zijn maximumtarieven toegestaan ?

Vanaf 1 januari 2018 zullen er 3 regelingen met maximumtarieven van kracht zijn:

Regeling​
Datum
inwerkingtreding​
​1 Mechanische verankering bij tandherstelling ​1/1/2016
​2 ​Bioactief dentinesubstituut ​1/1/2018
​3 ​Moeilijkere wortelkanaalbehandeling met eventueel gebruik van specifiek instrumentarium ​1/1/2018


Wat vermeldt u op het getuigschrift voor verstrekte hulp?

U vermeldt op het getuigschrift voor verstrekte hulp het nomenclatuurnummer van de uitgevoerde tandzorg, aangevuld door het pseudocodenummer voor het maximumtarief.

Contacten

 

Laatst aangepast op 11 december 2018