Nationale overeenkomst W/97 tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen

De Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen heeft een nationale overkomst opgesteld en gesloten in 1997. Die overeenkomst legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de verpleegkundigen en de ziekenfondsen. Ze bepaalt onder andere ook de tarieven die toegetreden verpleegkundigen mogen aanrekenen. De overeenkomst wijzigen is mogelijk via een wijzigingsclausule.  Op 13 december 2017 heeft de Overeenkomstencommissie zo’n nieuwe wijzigingsclausule gesloten.


11e wijzigingsclausule bij de Nationale overeenkomst

Op 13 december 2017 heeft de Overeenkomstencommissie een nieuwe wijzigingsclausule gesloten bij de nationale overeenkomst tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen.

De clausule bevat de volgende wijzigingen:

 • In de praktijkkamer van de verpleegkundige in het ziekenhuis of in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts(en)-specialist(en) komen de honoraria en de tegemoetkomingen voor de volgende verstrekkingen op 0 EUR:
  • basisverstrekkingen
  • bezoek van een referentieverpleegkundige bij specifieke wondzorg.
 • Voor volgende verstrekkingen in de praktijkkamer van de verpleegkundige in het ziekenhuis of in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts(en)-specialist(en)  verminderen de tarieven met 47,90 %:
  • eenvoudige wondzorg
  • complexe wondzorg
  • specifieke wondzorg
  • plaatsing van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een implanteerbare kamer toelaat
  • verwijdering van een verblijfskatheter of van specifiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in een implanteerbare kamer toelaat.
 • Voor alle andere verstrekkingen in de praktijkkamer van de verpleegkundige in het ziekenhuis of in een polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij arts(en)-specialist(en) verminderen de tarieven  met 61 %.

U vindt de aangepaste tarieven op onze website.

Hoe kunt u toetreden tot de nationale overeenkomst ?

Bent u nog niet ingeschreven bij ons en wilt u een RIZIV-nummer aanvragen?

Op het moment van uw inschrijving vragen wij u of u al dan niet wilt toetreden tot de nationale overeenkomst. U kunt tot 30 dagen na uw inschrijving weigeren om toe te treden tot de overeenkomst.

Bent u wel al ingeschreven bij ons?

Dan passen wij bij een wijzigingsclausule de volgende regels toe:

 • Als u uw toetredingsstatus niet wilt veranderen, dan hoeft u geen administratieve stappen te zetten:
  • Bent u toegetreden tot de nationale overeenkomst W/97 en wilt u die toetreding behouden na deze wijzigingsclausule? Dan hoeft u niets te doen.
  • Bent u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst W/97 en wilt u na deze wijzigingsclausule nog altijd niet toetreden? Dan hoeft u ook niets te doen.
 • Als u uw toetredingsstatus wel wilt veranderen, dan zult u ons dat kunnen melden binnen de 30 dagen na publicatie van de wijzigingsclausule in het Belgisch Staatsblad. Op het moment van die publicatie zullen wij naar alle verpleegkundigen een omzendbrief sturen met daarin de instructies over hoe zij hun toetredingsstatus kunnen wijzigen.

Contacten

 

Laatst aangepast op 22 december 2017