Terugbetaling implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Uitleg over het nieuwe terugbetalingssysteem en linken naar de nieuwe lijsten en formulieren

Algemene informatie

Op 1 juli 2014 is het koninklijk besluit dat het systeem van de vergoeding van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen hervormt in het Belgisch Staatsblad bekend gemaakt en in werking getreden.

Dit besluit heeft een administratieve vereenvoudiging, een grotere transparantie, een snellere besluitvorming, tariefzekerheid voor de patiënt,… tot doel.

De artikelen 35 en 35bis van de nomenclatuur zijn verdwenen en worden vervangen door een lijst die de verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten opsomt.

Er zijn ook lijsten van hulpmiddelen voor een aantal verstrekkingen, namelijk de nominatieve lijsten waarvoor elk hulpmiddel een nieuwe identificatiecode krijgt.

Uitleg en regelgeving 

De uitleg met betrekking tot deze nieuwe regelgeving is opgenomen in de volgende documenten:

Regelgeving

Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Dit besluit bevat bijlagen:

Bijlage 1: De lijst zoals gepubliceerd op 01/07/2014

Bijlage 2 : De nominatieve lijsten zoals gepubliceerd op 01/07/2014

Bijlage 3 : De aanvraagformulieren zoals gepubliceerd op 01/07/2014 

Koninklijk besluit tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

Voor de lijst bestaan 2 types van aanvraagformulieren.

 • Inschrijving of wijziging van een verstrekking of vergoedingsdmodaliteiten van de lijst
 • Schrapping van een verstrekking van de lijst

Voor de nominatieve lijst bestaan 2 types van aanvraagformulieren.

 • Inschrijving van een hulpmiddel of wijziging van de gegevens van een hulpmiddel op een nominatieve lijst
 • Schrapping van een hulpmiddel van een nominatieve lijst

Handleidingen en procedures om een aanvraagdossier in te dienen

Gebruik de webtoepassing IRREQ om een aanpassing te vragen van de lijst van terugbetaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen of van de nominatieve lijsten. Voortaan is het mogelijk om een aanvraagdossier elektronisch in te dienen. Met het oog op de elektronische ondertekening van de aanvraag kan u er volgende instructies op nalezen. 

Voor de lijst van de terugbetaalde implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:

Voor de nominatieve lijsten:

Ontvankelijke aanvraagdossiers tot wijziging van de Lijst

De formulieren en de modaliteiten

De formulieren

De formulieren zijn opgenomen in de sIMPL-database. U kan ze onder andere zoeken op basis van het verstrekkingsnummer of het nummer van het formulier.

Modaliteiten

De zorgverzekering vergoedt bepaalde medische hulpmiddelen pas na registratie van gegevens (Qermid-registers, Neuro-Pain, enz.). Elk van deze registers heeft zijn eigen modaliteiten, waarin vooral de manier om te registreren en de overdracht van deze gegevens uitgelegd wordt.

De lijst van de verstrekkingen en nominatieve lijst

sIMPL: database van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De xml-bestanden kunnen in Excel geopend worden.

Uitleg - TemplateNomList.xltx

Lijst en bijwerkingen

Lijst

  Datum publicatie
op website
PDF XML Datum inwerkingtreding Uitleg
1 / 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correcties t.o.v. initiële xml
2 30/09/2014 / 01-07-2014 01-07-2014 Wijziging code Qermid voor verstrekkingen orthopedie waarvoor akkoord College nodig is.
3 13/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Opname nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende ischemie, nervus vagus en instrumenten op maat
4​ ​23/12/2014 01-01-2015 01-01-2015​ ​01-01-2015​ ​Opname nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende DBS Epilepsie
5​ ​08-01-2015 /​ ​01-01-2015​​ ​01-01-2015​​ ​Het veld 'SafetyMarginPercentage' is verbeterd
6 ​​28-03-2015 01-04-2015 01-04-2015​ ​01-04-2015 ​Wijziging F-§05 (toevoegen centra B1/B2 voor coronaire dilataties) – MB 19/03/2015 / BS 26/03/2015
7 02-04-2015​ 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​01-04-2015 ​Wijziging indicaties cochleair implantaat bij asymmetrisch gehoorverlies / wijziging heupprothesen: cupula voor reconstructie / wijziging K-§01: wijziging medische verstrekkingen in 5.2 f)  –  MB 19/03/2015 / BS 27/03/2015
8 ​03-04-2015 01-04-2015​​ 01-04-2015​​ 01-04-2015​​ ​Wijziging besparingen –  MB 20/03/2015 / BS 31/03/2015. Zie ook onderaan de pagina bij “meer informatie”
9​ ​10-04-2015 /​ ​01-04-2015 01-04-2015​ ​Corrigendum van lijn 7: het formaat van het percentage veiligheidsgrens werd verbeterd en de linken met de formulieren werden verbeterd
10 ​10-04-2015 ​/ 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​Corrigendum van lijn 8: het formaat van het percentage veiligheidsgrens werd verbeterd en de linken met de formulieren werden verbeterd
11 ​30-04-2015 ​01-04-2015 01-04-2015​ ​01-04-2015​
01-05-2015
​Wijzigingen MB 20/04/2015 en 22/04/2015 BS 24/04/2015
Wijzigingen van de intraoculaire lenzen, kunstsfincter, osteosyntheseplaten, artroscopie, knieprothesen, hartstimulatoren en coronaire stents. 
Opmerking: in deze PDF zitten « #error »-boodschappen. Gelieve hier geen rekening mee te houden. Deze versie  is correct. Een nieuwe versie van de PDF zal binnenkort op de website worden geplaatst. 
12 14-05-2015​ ​/ 01-04-2015 ​01-04-2015​
01-05-2015
​Correctie xml-bestand van lijn 11 (toevoeging datum firstvalidfrom)
13​ 01-07-2015​ 0​1-08-2015 01-08-2015 ​01-08-2015 ​Inschrijving van nieuwe verstrekking betreffende leverdialyse
14 01-09-2015​ 01-09-2015 01-09-2015 ​01-09-2015 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende  middenoor implantaten
15​ ​24-09-2015 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Besparingen : Inschrijving van nieuwe verstrekkingen betreffende pacemakers
16​ ​05-10-2015 01-07-2014 01-07-2014 ​01-07-2014 ​Erratum : Wijziging van plafondprijs van de verstrekking 157555-157566 + Wijziging van vergoedingsvoorwaarden B-§02 en C-§01
​17 ​26-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 ​Wijziging neurochirurgie: B-§02: definitie en indicaties + splitsing vergoedingsvoorwaarden neurostimulatoren (B-§02) en pompen (B-§10).
Rechtzetting tekst vergoedingsvoorwaarden B-§02 en C-§01 (wijziging “16”)
​18 ​09-12-2015 01-12-2015 01-12-2015 ​01-12-2014
01-02-2016
​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden G-§09 en K-§01
19​ ​23-12-2015 01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Wijziging netjes voor herstel van prolaps
20​ ​03-02-2016 01-03-2016 01-03-2016 ​01-03-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de implantaten voor percutane herstelling van mitralisklepbladen
​21 ​16-02-2016 ​01-03-2016 01-03-2016​ 01-03-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de volgende implantaten :
- Implanteerbare hartmonitor
- Robot
- Disposable probe
22​ ​15-03-2016 ​01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende Halo en Amace
Meer informatie (omzendbrief aan de ziekenhuizen 2016/05) betreffende de kandidatuurstelling ziekenhuizen voor HALO
23​ ​20-04-2016 01-05-2016 01-05-2016​ 01-05-2016​ I​nschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de Thoraflex, de cochleaire implantaten, de embolisatie en de gefenestreerde endoprothesen
24​ ​29-04-2016 01-05-2016 ​01-05-2016 01-05-2016​ Technische correcties : Cochleaire implantaten
​25 10-05-2016​ 01-06-2016 01-06-2016 01-06-2016 ​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden J-§02
​26 ​21-06-2016 01-07-2016 ​01-07-2016 ​01-07-2016 ​Aanpassing tot forfait van verstrekkingen onder categorie IIB + Wijziging van verstrekkingen betreffende de revisieprothesen in primo-implantatie + Schrapping van vergoedingsvoorwaarden  L-§10 en L-§14
27 29-07-2016​ 01-08-2016​ 01-08-2016​ ​01-08-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende dystonie, kunsthart, TAVI, pulmonale klepstent, TOC, voorschrift, technische correcties II en spine partiële revisie
​28 ​25-10-2016 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende Artikel 20 C, Zilver PTX en MoM
​29 ​09-11-2016 ​01-12-2016 01-12-2016​ 01-12-2016​ ​Inschrijving van een nieuwe verstrekking (Fusie falange)
30 29-11-2016​ 01-12-2016 01-12-2016​ 01-12-2016​ ​Wjziging van vergoedingsvoorwaarde + Nieuwe formulieren (Administratieve vereenvoudiging)
​31 ​01-12-2016 01-01-2017 01-01-2017 01-01-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen +  Nieuwe formulieren (Amplatzer et Watchman)
​32 ​18-01-2017 01-02-2017 01-02-2017 01-02-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe formulieren (Opra)
33​ ​14-02-2017 01-03-2017​ 01-03-2017​ ​01-03-2017 ​Nieuwe verstrekkingen (Greenlight en accumax- accutrac)
34 23-03-2017​ ​01-04-2017 01-04-2017​ 01-04-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen (In.pact) en wijziging van vergoedingsvoorwaarden F-§01 (Administratieve vereenvoudiging)
35​ ​26-04-2017 01-05-2017 01-05-2017​ ​01-05-2017 ​Wijziging van vergoedingsvoorwaarden J-§02 (Borstreconstructie)
36​ ​29-05-2017 01-06-2017​ 01-06-2017 01-06-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe formulieren +
Wijziging van vergoedingsvoorwaarden (Projecten : “Middenoorimplantaten”, Controlaterale cochleair implantaten” en “Vaginale netjes”
​37 ​15-06-2017 01-07-2017 01-07-2017​ 01-07-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe vergoedingsvoorwaard (G-§10) (Projecten : « Solitaire 2 & Revive »)
​38 ​21-06-2017 01-07-2017 01-07-2017 ​01-07-2017 ​Nieuwe verstrekking + Nieuwe vergoedingsvoorwaard (H-§05) (Project : « Exem-Foam »)
39​ ​​07-07-2017 01-08-2017 01-08-2017​​ 01-08-2017​​ ​1. Project “Magec” : Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe vergoedingsvoorwaarden L-§30
2. Project “Valvulotome” : Wijziging van de vergoedingsvoorwaard G-§08
40 27-07-2017​ 01-08-2017 01-08-2017​ 01-08-2017​ ​1. Project « Nagel » : Schrapping van de verstrekking 167952-167963 + Wijziging van de verstrekking 167974-167985
2. Project « Progel » : Nieuwe verstrekking 182195-182206 + Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde K-§01
3.  Project « Amplatzer & Watchman 2 » : Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde F-§23
41​ 30-11-2017​ 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017​ ​ 1. Project « Filshie clips » : Wijziging van de omschrijving van de verstrekking 162234-162245
2. Project « Technishe correctie III » : Wijziging van de algemene bepalingen + De verstrekkingen 157275-157286 en 157290-157301 werden aan de vergoedingsvoorwaarde E-§08 gebonden + Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde F-§22 + Toevoeging van de nominatieve lijsten 32704 et 32705 aan de terugbetalingsmodaliteiten van de verstrekking 172690-172701
3. Project « Ligasure » : Wijziging van de omschrijving en de terugbetalingsmodaliteiten van de verstrekkingen 154114-154125, 154136-154140, 154151-154162, 154173-154184, 154195-154206 et 154210-154221 + Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde C-§08
42​ ​21-12-2017 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018​ ​Project “Hervorming Neuromodulatie in geval van chronische pijn
43​ 19-01-2018​ 01-02-2018​​ 01-02-2018​​ 01-02-2018​ Project “Endoprothesen” : Wijziging van de vergoedingsvoorwaard G-§04
44 22-02-2018​ 01-03-2018 ​01-03-2018 01-03-2018​ ​1. Project « Bewegingsstoornissen » : Wijziging van vergoedingsvoorwaarde B-§12 + Versie 2 van de formulieren B-Form-I-13 en B-Form-I-14
2. Project « Cor-Knot » : Nieuwe verstrekking 183013-183024 
45​ ​21-03-2018 ​01-04-2018 01-04-2018 ​01-04-2018 ​1. Project « Materiaal voor ventrikelondersteuning » :
Toevoeging van nieuwe verstrekkingen 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423,180434-180445, 180456 en 180471 + Nieuwe nominatieve lijst 368 + Nieuwe vergoedingsvoorwaarde F-§25 + Schrapping van de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841, 172852-172863, 172874-172885, 172896-172900, 172911 en 172933 + Schrapping van de vergoedingsvoorwaarde F-§22 + Nieuwe formulieren
F-Form-I-11, F-Form-I-12, F-Form-I-13 en F-Form-II-07
2. Project « Gore Excluder » : Toevoeging van nieuwe verstrekkingen 180493-180504 en 180515-180526 + Nieuwe nominatieve lijst 32712 + Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde G-§04
3. Project « lineaire besparingen 2018 » : Zie ministerieel besluit voor meer info 
46​ 25-05-2018​ ​01-06-2018 01-06-2018 01-06-2018​
Project « Besparingen Heup » :
Toevoeging van nieuwe verstrekkingen + Nieuwe nominatieve lijst 369 + Nieuwe vergoedingsvoorwaarde L-§31 + Schrapping van verstrekkingen + Schrapping van de vergoedingsvoorwaarde L-§11 + Wijziging van vergoedingsvoorwaarde L-§09, L-§12 en L-§26
​47 ​27-09-2018 01-10-2018​ 01-10-2018 01-10-2018​ ​Project « Opra-Wijziging » : Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde L-§29 + Wijziging van het formulier L-Form-I-10 et toevoeging van de formulieren L-Form-I-11, 12 en 13
​48 ​30-11-2018 01-12-2018​ 01-12-2018 01-12-2018​ ​1. Project « Disposable pomp » : Wijziging van de omschrijving van de verstrekking 159331-159342 + Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde F-§11
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16-11-2018)
2. Project « Wijziging - Hartstimulatoren » :
 Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde F-§01 + Wijziging van het formulier F-Form-I-01 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5-11-2018)
3. Nieuwe interpretatieregel 23 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-10-2018)
4. Project « Technische correcties 4 » + Erratum (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21-109-2018 en 26-10-2018)
​49 ​20-12-2018 ​01-01-2019 01-01-2019​ 01-01-2019​ ​Project “Niet-spiraalvormig blad voor DHS”:
Nieuwe verstrekking 180552-180563 + Nieuwe nominatieve lijst 370
50​ 01-03-2019​ 21-02-2019​ 21-02-2019 21-02-2019​ ​Project “Provox”: Nieuwe verstrekking 180530-180541 + Nieuwe nominatieve lijst 371 + Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde C-§04 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15-02-2019)
51​ ​21-03-2019​ ​01-04-2019 01-04-2019​ 01-04-2019​ ​1. Project “Klepstent in pulmonaalpositie – Opheffing register”: Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde F-§24 (MB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14-03-2019) + Schrapping formulier F-Form-I-09
2. Project “Technische correcties 5” : Zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 08-03-2019

Wijzigingen aan de lijst

  Datum publicatie
op website
PDF XML Datum inwerkingtreding Uitleg
2a 30/09/2014 / 01-07-2014 01-07-2014 Wijziging code Qermid voor verstrekkingen orthopedie waarvoor akkoord College nodig is.
3a 13/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Opname nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende ischemie, nervus vagus en instrumenten op maat
4a​ ​23/12/2014 01-01-2015​ 01-01-2015​ ​01-01-2015​ ​Opname nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende DBS Epilepsie
5a ​​08-01-2015 /​ ​​01-01-2015​ ​01-01-2015​​ ​Het veld 'SafetyMarginPercentage' is verbeterd
6a ​28-03-2015 01-04-2015​ 01-04-2015​ 01/07/2014​ ​Wijziging F-§05 (toevoegen centra B1/B2 voor coronaire dilataties) – MB 19/03/2015 / BS 26/03/2015
7a 02-04-2015​ 01-04-2015 01-04-2015 01-04-2015​ ​Wijziging indicaties cochleair implantaat bij asymmetrisch gehoorverlies / wijziging heupprothesen: cupula voor reconstructie / wijziging K-§01: wijziging medische verstrekkingen in 5.2 f)  –  MB 19/03/2015 / BS 27/03/2015
8a 03-04-2015​ ​01-04-2015​ 01-04-2015​ 01-04-2015​​ ​Wijziging besparingen –  MB 20/03/2015 / BS 31/03/2015. Zie ook onderaan de pagina bij “meer informatie”
​9a ​10-04-2015 ​/ 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​Corrigendum van lijn 7a: het formaat van het percentage veiligheidsgrens werd verbeterd en de linken met de formulieren werden verbeterd
10a 10-04-2015​ ​/ 01-04-2015 01-04-2015​ ​Corrigendum van lijn 8a: het formaat van het percentage veiligheidsgrens werd verbeterd en de linken met de formulieren werden verbeterd
11a 05-05-2015 /​ 01-04-2015 01-04-2015
01-05-2015
​Gelieve te kijken naar de ministeriele besluiten die op 24 april 2015 in B.S werden bekendgemaakt.
12a 14-05-2015​ ​/ 01-04-2015 ​01-04-2015
01-05-2015
​Correctie xml-bestand van lijn 11 (toevoeging datum firstvalidfrom)
13a 01-07-2015​ ​/ 01-08-2015 ​01-08-2015 ​Inschrijving van nieuwe verstrekking betreffende leverdialyse
14a 01-09-2015​ / ​01-09-2015 01-09-2015​​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekking en vergoedingsvoorwaarden betreffende  middenoor implantaten
​15a 24-09-2015​ 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Besparingen : Inschrijving van nieuwe verstrekkingen betreffende pacemakers
​16a ​05-10-2015 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014​ ​Erratum : Wijziging van plafondprijs van de verstrekking 157555-157566 + Wijziging van vergoedingsvoorwaarden B-§02 en C-§01
​17a ​26-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015

Wijziging neurochirurgie: B-§02: definitie en indicaties + splitsing vergoedingsvoorwaarden neurostimulatoren (B-§02) en pompen (B-§10).
Rechtzetting tekst vergoedingsvoorwaarden B-§02 en C-§01 (wijziging “16”)

18a​ ​09-12-2015 ​01-12-2015 01-12-2015 ​01-12-2014
01-02-2016
​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden G-§09 en K-§01
19a​ ​23-12-2015 01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Wijziging netjes voor herstel van prolaps
​20a ​03-02-2016 / 01-03-2016 ​01-03-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de implantaten voor percutane herstelling van mitralisklepbladen
​21a ​16-02-2016 ​/ ​01-03-2016 ​01-03-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de volgende
implantaten :
- Implanteerbare hartmonitor
- Robot
- Disposable probe
​22a ​15-03-2016 ​01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende Halo en Amace
Meer informatie (omzendbrief aan de ziekenhuizen 2016/05) betreffende de kandidatuurstelling ziekenhuizen voor HALO
​23a ​20-04-2016 01-05-2016 01-05-2016 ​01-05-2016 ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende de Thoraflex, de cochleaire implantaten, de embolisatie en de gefenestreerde endoprothesen
​24a ​29-04-2016 01-05-2016 01-05-2016 ​01-05-2016 Technische correcties : Cochleaire implantaten
25a​ ​10-05-2016 01-06-2016 01-06-2016 ​01-06-2016​ ​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden J-§02
​26a ​21-06-2016 21-06-2016 21-06-2016 ​21-06-2016 ​Aanpassing tot forfait van verstrekkingen onder categorie IIB + Wijziging van verstrekkingen betreffende de revisieprothesen in primo-implantatie + Schrapping van vergoedingsvoorwaarden  L-§10 en L-§14
27a​ ​29-07-2016 ​/ 01-08-2016 01-08-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende dystonie, kunsthart, TAVI, pulmonale klepstent, TOC, voorschrift, technische correcties II en spine partiële revisie
28a​ ​25-10-2016 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016​ ​Inschrijving van nieuwe verstrekkingen en vergoedingsvoorwaarden betreffende Artikel 20 C, Zilver PTX en MoM
29a​ ​09-11-2016 / ​01-12-2016 01-12-2016​ ​Inschrijving van een nieuwe verstrekking (Fusie falange)
​30a ​29-11-2016 01-12-2016 01-12-2016​ 01-12-2016​ ​Wjziging van vergoedingsvoorwaarde + Nieuwe formulieren (Administratieve vereenvoudiging)
​31a 01-12-2016​ /​ 01-01-2017 01-01-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe formulieren
(Amplatzer et Watchman)
​32a ​14-02-2017 /​ 01-02-2017 01-02-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe formulieren (Opra)
​33a ​18-01-2017 ​/ 01-03-2017 01-03-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen (Greenlight en accumax- accutrac)
​34a ​23-03-2017 01-04-2017 01-04-2017 01-04-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen (In.pact) en wijziging van vergoedingsvoorwaarden F-§01 (Administratieve vereenvoudiging)
​35a ​26-04-2017 01-05-2017 01-05-2017 01-05-2017​ ​Wijziging van vergoedingsvoorwaarden J-§02 (Borstreconstructie)
36a​ ​29-05-2017 01-06-2017 01-06-2017​ 01-06-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe formulieren +
Wijziging van vergoedingsvoorwaarden (Projecten : “Middenoorimplantaten”, “Contralaterale cochleair implantaten” en “Vaginale netjes”
​37a 15-06-2017​ ​/ 01-07-2017 01-07-2017​ ​Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe vergoedingsvoorwaard (G-§10) (Projecten : « Solitaire 2 & Revive »)
38a​ ​21-06-2017 ​/ ​01-07-2017 ​01-07-2017 ​Nieuwe verstrekking + Nieuwe vergoedingsvoorwaard (H-§05) (Project : « Exem-Foam »)
39a 07-07-2017​​ ​/ 01-08-2017 01-08-2017​ ​1. Project “Magec” : Nieuwe verstrekkingen + Nieuwe vergoedingsvoorwaarden L-§30
2. Project “Valvulotome” : Wijziging van de vergoedingsvoorwaard G-§08
40a 27-07-2017​ 01-08-2017​ 01-08-2017​ 01-08-2017​ ​1. Project « Nagel » : Schrapping van de verstrekking 167952-167963 + Wijziging van de verstrekking 167974-167985
2. Project « Progel » : Nieuwe verstrekking 182195-182206 + Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde K-§01
3.  Project « Amplatzer & Watchman 2 » : Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde F-§23
4. Project “Accumax-Accutrac » : PDF versie van de MB gepubliceerd in Belgisch Staatblad
41a​ 30-11-2017
01-12-2017​ 01-12-2017​ 01-12-2017​ ​1. Project « Filshie clips » : Wijziging van de omschrijving van de verstrekking 162234-162245
2. Project « Technishe correctie III » : Wijziging van de algemene bepalingen + De verstrekkingen 157275-157286 en 157290-157301 werden aan de vergoedingsvoorwaarde E-§08 gebonden + Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde F-§22 + Toevoeging van de nominatieve lijsten 32704 et 32705 aan de terugbetalingsmodaliteiten van de verstrekking 172690-172701
3. Project « Ligasure » : Wijziging van de omschrijving en de terugbetalingsmodaliteiten van de verstrekkingen 154114-154125, 154136-154140, 154151-154162, 154173-154184, 154195-154206 et 154210-154221 + Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde C-§08
4. Project « ExEm Foam » : PDF versie van de MB gepubliceerd in Belgisch Staatblad
5. Project « Solitaire 2 & Revive » : PDF versie van de MB gepubliceerd in Belgisch Staatblad
6. Project « Valvulotome » : PDF versie van de MB gepubliceerd in Belgisch Staatblad
42a​ ​21-12-2017 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018​ ​ Project “Hervorming Neuromodulatie in geval van chronische pijn”
43a​ ​19-01-2018 01-02-2018​​ ​01-02-2018​ 01-02-2018​​ ​1. Project “Endoprothesen” : Wijziging van de vergoedingsvoorwaard G-§042. Project “Magec” : MB in PDF versie
44a​ 22-02-2018​ 01-03-2018​ ​01-03-2018 01-03-2018​ ​1. Project « Bewegingsstoornissen » : Wijziging van vergoedingsvoorwaarde B-§12 + Versie 2 van de formulieren B-Form-I-13 en B-Form-I-14 + PDF van het MB gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
2. Project « Cor-Knot » : Nieuwe verstrekking 183013-183024  
45a​ ​21-03-2018 01-04-2018​ ​01-04-2018 ​01-04-2018 ​1. Project « Materiaal voor ventrikelondersteuning » :
Toevoeging van nieuwe verstrekkingen 180331-180342, 180353-180364, 180375-180386, 180390-180401, 180412-180423,180434-180445, 180456 en 180471 + Nieuwe nominatieve lijst 368 + Nieuwe vergoedingsvoorwaarde F-§25 + Schrapping van de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841, 172852-172863, 172874-172885, 172896-172900, 172911 en 172933 + Schrapping van de vergoedingsvoorwaarde F-§22 + Nieuwe formulieren
F-Form-I-11, F-Form-I-12, F-Form-I-13 en F-Form-II-07
+ PDF van de MB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
2. Project « Gore Excluder » : Toevoeging van nieuwe verstrekkingen 180493-180504 en 180515-180526 + Nieuwe nominatieve lijst 32712 + Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde G-§04 + PDF van de MB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
3. Project « lineaire besparingen 2018 » : Zie ministerieel besluit voor meer info + PDF van de MB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad  
46a​ 25-05-2018​ 01-06-2018 ​01-06-2018 01-06-2018​ ​Project « Besparingen Heup » :
Toevoeging van nieuwe verstrekkingen + Nieuwe nominatieve lijst 369 + Nieuwe vergoedingsvoorwaarde L-§31 + Schrapping van verstrekkingen + Schrapping van de vergoedingsvoorwaarde L-§11 + Wijziging van vergoedingsvoorwaarde L-§09, L-§12 en L-§26
+ PDF van de MB en KB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad  
47a 27-09-2018​ 01-10-2018​ ​01-10-2018 01-10-2018​ 1. Project « Opra-Wijziging » : Wijziging van de vergoedingsvoorwaarde L-§29 + Wijziging van het formulier L-Form-I-10 et toevoeging van de formulieren L-Form-I-11, 12 en 13
2. PDF-versie van de interpretatieregels 14, 15, 16, 21 en 22
3. PDF-versie van het ministerieel besluit in verband met het project « Cor-Knot »
4. PDF-versie van errata (AM)
5. PDF-versie van het verordening met vermelding van de schrapping van het formulier B-Form-I-15
6. PDF-versie van het verordening met vermelding van de wijziging van de formulieren F-Form-I-12 en F-Form-I-13
48a ​30-11-2018 01-12-2018​ 01-12-2018​ 01-12-2018​ ​1. Project « Disposable pomp » : Wijziging van de omschrijving van de verstrekking 159331-159342 + Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde F-§11
(gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16-11-2018)
2. Project « Wijziging - Hartstimulatoren » :
 Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde F-§01 + Wijziging van het formulier F-Form-I-01 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5-11-2018)
3. Nieuwe interpretatieregel 23 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19-10-2018)
4. Project « Technische correcties 4 » + Erratum (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21-109-2018 en 26-10-2018)
49a ​20-12-2018 ​01-01-2019 01-01-2019​ 01-01-2019​ ​Project “Niet-spiraalvormig blad voor DHS”:
Nieuwe verstrekking 180552-180563 + Nieuwe nominatieve lijst 370
50a​ 21-02-2019​ 01-03-2019 01-03-2019 01-03-2019​ ​Project “Provox”: Nieuwe verstrekking 180530-180541 + Nieuwe nominatieve lijst 371 + Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde C-§04 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15-02-2019)
51a ​21-03-2019​ ​01-04-2019 01-04-2019​ 01-04-2019​ ​1. Project “Klepstent in pulmonaalpositie – Opheffing register”: Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarde F-§24 (MB gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14-03-2019) + Schrapping formulier F-Form-I-09
2. Project “Technische correcties 5” : Zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 08-03-2019

Interpretatieregels van de lijst

De interpretatieregels zijn beschikbaar via de applicatie sIMPL.

Nominatieve lijsten en bijwerkingen

Volledige nominatieve lijsten

  Datum publicatie
op website
PDF XML Datum inwerkingtreding Uitleg
1 / 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correcties t.o.v. initiële xml
2 18-07-2014
25-07-2014
01-07-2014
Corr-pdf
01-07-2014 01-07-2014 Omzetting aanpassingen lijsten van producten tussen 13/01/2014 en 30/06/2014 Corr-pdf: Vervangt versie van 18/07/2014
3 01-08-2014 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correctie van prijzen
4 26-08-2014 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correctie van bedragen en toevoegingen
5 23-09-2014 01-09-2014 01-09-2014 01-09-2014
et
01-10-2014
Bijwerking van de nominatieve lijsten
6 20-10-2014 01-11-2014 01-11-2014 01-11-2014 Bijwerking van de nominatieve lijsten
7 29-10-2014 01-11-2014
Corr.
01-11-2014 01-11-2014 Correctie van PDF
8 04-11-2014 01-11-2014
Corr.
01-11-2014 01-11-2014 Correctie van PDF voor de nominatieve lijst 327 (endoprothesen) en 324 (coronaire stents)
9 13/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Toevoeging nominatieve lijsten 328 (Ischemie) en 347 (Nervus Vagus)
10 19/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Bijwerking van de nominatieve lijsten
11​ ​16/12/2014 ​01-01-2015 01-01-2015 ​01-01-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
12 26/01/2015​ 01-02-2015 01-02-2015​ ​01-02-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
13 29/01/2015​​ 01-02-2015
Corr.
01-02-2015
Corr.​
​01-02-2015​ ​Correctie van PDF voor de nominatieve lijst 324 (coronaire stents)
14​ 19/02/2015​ ​01-03-2015 ​01-03-2015 01-03-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​15 ​25/03/2015 ​01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​16 02-04-2015​ 01-04-2015​ 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​Nieuwe nominatieve lijsten voor cochleair implantaat bij asymmetrisch gehoorverlies / heupprothesen: cupula voor reconstructie
17 03-04-2015​ 01-04-2015​​ 01-04-2015​​ 01-04-2015​​ ​Schrapping nominatieve lijsten naar aanleiding van de besparingen.
18 ​25-04-2015 01-05-2015 01-05-2015 01-05-2015
et
01-02-2015​
​Bijwerking van de nominatieve lijsten. Let op: de naamswijziging van Cormed naar MBA Belgium & Luxemburg gebeurt retroactief naar 1/2/2015. De naamswijziging van de op 1/4/2015 geschrapte hulpmiddelen van Cormed (zie besparingen – lijn 17) kon om technische redenen niet uitgevoerd worden.
+ schrapping nominatieve lijst 335 (naar aanleiding van de besparingen).
19 30-04-2015​ ​01-05-2015 ​01-05-2015 ​01-05-2015 ​Bijwerking van de  nominatieve lijsten. 
20 ​09-05-2015 ​01-04-2015 ​01-04-2015 ​01-04-2015 ​Rechtzetting prijzen discusprothesen naar aanleiding van de besparingen
21 ​14/05/2015 ​01-06-2015 01-06-2015 ​01-06-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + correctie schrapping arthroscopie + correctie bedragen nominatieve lijst 34346 (verstrekking 171091-171102)
22 ​01-06-2015 01-06-2015​ 01-06-2015​ ​01-06-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten.
23 25-06-2015​ ​01-05-2015
Corr​
01-05-2015
Corr​​
01-05-2015​​
Corr
​Technische correctie van de nominatieve lijst van de knieprothesen
​24 ​14-07-2015 ​01-08-2015 01-08-2015 ​01-08-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
Let op: de naamswijziging van Belgafix naar Adler Ortho Belgium gebeurt retroactief naar 1/4/2015. De naamswijziging van de op 1/07/2014 geschrapte hulpmiddelen van Belgafix kon om technische redenen niet uitgevoerd worden.
25 ​29-07-2015 01-08-2015 01-08-2015 01-08-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
26​ ​19-08-2015 01-09-2015 19-08-2015 19-08-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijsten 313 en 350
27 ​17-09-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
28​ ​24-09-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​Besparingen Pacemakers : overdracht van de hulpmiddelen van de nominatieve lijst 322 naar de nominatieve lijst 349
29​ ​24-09-2015 ​01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
30​ ​05-10-2015 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Schrapping nominatieve lijst 322
​31 ​15-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
32​ ​28-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 ​​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​33 ​23-11-2015 01-12-2015 01-12-2015 ​01-12-2015 ​​​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​34 ​10-12-2015 01-01-2016 01-01-2016 01-01-2016​​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​35 ​23-12-2015 ​01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Nominatieve lijst voor netjes voor herstel van prolaps
​36 ​07-01-2016 01-02-2016 01-02-2016 ​01-02-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​37 ​25-01-2016 ​01-02-2016 01-02-2016 ​01-02-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​38 ​03-02-2016 ​01-03-2016 01-03-2016 ​01-03-2016 ​Nieuwe nominatieve lijst 352
39​ ​16-02-2016 ​01-03-2016 01-03-2016 ​01-03-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten  + Nieuwe nominatieve lijst 354  (Hartmonitor)
​40 ​15-03-2016 01-04-2016 01-04-2016 ​01-04-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten  + Nieuwe nominatieve lijst 353
​41 ​20-04-2016 01-05-2016 01-05-2016​ ​01-05-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
42​ ​29-04-2016 01-05-2016 01-05-2016 01-05-2016​ Technische correcties nominatieve lijsten 338 en 320
43​ ​10-05-2016 01-06-2016​ 01-06-2016 01-06-2016​ ​Wijziging van de vergoedingsvoorwaarden J-§02
44​ ​10-06-2016 ​01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
45​ 23-06-2016​ 01-07-2016 01-07-2016​ ​01-07-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
46 29-07-2016​ ​01-08-2016 01-08-2016​ 01-08-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + nieuwe nominatieve lijsten 355,356, 357, 358 en 359
​47 ​21-09-2016 01-10-2016 01-10-2016​ ​01-10-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
48​ 25-10-2016​ 01-11-2016 01-11-2016 01-11-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + nieuwe nominatieve lijst 360
49​ ​29-11-2016 01-12-2016​ ​01-12-2016 01-12-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
50​ ​01-12-2016 ​01-01-2017 01-01-2017 01-01-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 362
51​ ​18-01-2016 01-02-2017 ​01-02-2017 ​01-02-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 363 (Opra)
​52 ​14-02-2017 01-03-2017 01-03-2017 01-03-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​53 ​23-03-2017 01-04-2017​ 01-04-2017 01-04-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
54​ ​26-04-2017 01-05-2017 01-05-2017 ​01-05-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
55​ ​29-05-2017 01-06-2017 01-06-2017 ​01-06-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 364 (Vaginale netjes)
​56 ​15-06-2017 01-07-2017​ 01-07-2017 01-07-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
57​ ​21-06-2017 01-07-2017 01-07-2017 ​01-07-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
58​ ​28-06-2017 ​01-07-2017 Corr. 01-07-2017 Corr.​ 01-07-2017​ ​Correctie van referenties in de nominatieve lijst 365
​59 ​​07-07-2017 01-08-2017​​ 01-08-2017 01-08-2017​​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 366
​60 ​27-07-2017 01-08-2017 ​01-08-2017 ​01-08-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 367
Om technische reden werd de einddatum van de identificatiecodes 324030000134 en 324030000233 niet gewijzigd. De nieuwe einddatum van deze codes valt op 31/07/2017. Deze vergissing zal binnenkort worden verbeterd.
​61 22-09-2017​ ​01-10-2017 01-10-2017​ 01-10-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
62​ ​26-10-2017 01-11-2017 01-11-2017 01-11-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
63​ ​30-11-2017 01-12-2017​ 01-12-2017 01-12-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
64​ ​08-12-2017 01-01-2018 01-01-2018​ 01-01-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​65 ​08-12-2017​ 01-01-2018​ 01-01-2018 ​08-12-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
66​ ​21-12-2017 01-01-2018​ 01-01-2018 01-01-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijst 318 Stimulatoren en elektroden voor dynamische graciloplastie- correctie
67​ 19-01-2018​ 01-02-2018​​ 01-02-2018​ 01-02-2018​​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
68​ ​22-02-2018 01-03-2018 01-03-2018 01-03-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
69​ ​21-03-2018 ​01-04-2018 01-04-2018 ​01-04-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
70​ ​28-03-2018 01-04-2018 ​01-04-2018 ​01-04-2018​ ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
71​ ​20-04-2018 ​01-05-2018 01-05-2018 01-05-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
72​ 25-05-2018​ 01-06-2018 01-06-2018 01-06-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​73 ​30-05-2018 01-06-2018​​ 01-06-2018​​ 01-06-2018​​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
74​ ​22-06-2018 01-07-2018​ 01-07-2018 ​01-07-2018 ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
​75 ​05-07-2018 01-08-2018​ 01-08-2018​ 01-08-2018​ ​​​Bijwerking van nominatieve lijsten
​76 ​26-07-2018 01-08-2018 01-08-2018​ 01-08-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
77​ ​21-09-2018 01-10-2018​ 01-10-2018​ ​01-10-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​78 ​27-09-2018 ​01-10-2018 01-10-2018 01-10-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​79 ​25-10-2018 01-11-2018​ 01-11-2018 01-11-2018​ ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
​80 30-11-2018​ 01-12-2018 01-12-2018 01-12-2018​ ​​​Bijwerking van nominatieve lijsten
81​ ​13-12-2018 01-01-2019 ​01-01-2019 ​01-01-2019 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
82​ 20-12-2018​ 01-01-2019 ​01-01-2019 01-01-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​83 18-01-2019​ 01-02-2019​ 01-02-2019 ​01-02-2019 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​84 11-02-2019​ 01-03-2019 01-03-2019 01-03-2019​ ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
85​ ​ 21-02-2019 01-03-2019 01-03-2019 01-03-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​86 ​ 21-03-2019​ 01-04-2019​ 01-04-2019 01-04-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
87​ ​27-03-2019 ​01-04-2019 01-04-2019​ 01-04-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten – Correcti

Wijzigingen aan de nominatieve lijsten

  Datum publicatie
      op website
PDF XML Datum inwerkingtreding Uitleg
1a 18-07-2014
25-07-2014
01-07-2014
Corr-pdf
01-07-2014 01-07-2014 Omzetting aanpassingen lijsten van producten tussen 13/01/2014 en 30/06/2014 - wijzigingen Corr –pdf : vervangt versie van 18/07/2014
2a 01-08-2014 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correctie van prijzen - wijzigingen
3a 26-08-2014 01-07-2014 01-07-2014 01-07-2014 Correctie van bedragen en toevoegingen
5a 23-09-2014 01-09-2014 01-09-2014 01-09-2014
et
01-10-2014
Bijwerking van de nominatieve lijsten
6a 20-10-2014 01-11-2014 01-11-2014 01-11-2014 Bijwerking van de nominatieve lijsten
7a 29-10-2014 01-11-2014
Corr.
01-11-2014 01-11-2014 Correctie van PDF
9a 13/11/2014 01-12-2014 01-12-2014 01-12-2014 Toevoeging nominatieve lijsten 328 (Ischemie) en 347 (Nervus Vagus)
10​ ​3/12/2014 01-12-2014​ 01-12-2014 01-12-2014​ ​Bijwerking nominatieve lijsten
11a​ ​16-12-2014 ​01-01-2015 01-01-2015​ ​01-01-2015 ​Bijwerking nominatieve lijsten
12a​ 26/01/2015​ 01-02-2015​ 01-02-2015​ 01-02-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
13a 29/01/2015​ 01-02-2015
Corr.​
01-02-2015
Corr.​​
​01-02-2015 ​Correctie van PDF voor de nominatieve lijst 324 (coronaire stents)
14a 19/02/2015​ 01-03-2015​ 01-03-2015​ 01-03-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
15a 25/03/2015​ ​01-04-2015 01-04-2015​ ​01-04-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
16a 02-04-2015​ 01-04-2015 01-04-2015 01-04-2015​ ​Nieuwe nominatieve lijsten voor cochleair implantaat bij asymmetrisch gehoorverlies / heupprothesen: cupula voor reconstructie
17a 03-04-2015​ 01-04-2015 01-04-2015​ 01-04-2015​ ​Schrapping nominatieve lijsten naar aanleiding van de besparingen.
18a 25-04-2015​ 01-05-2015 01-05-2015 01-05-2015
et
01-02-2015​​
​Bijwerking van de nominatieve lijsten. Let op: de naamswijziging van Cormed naar MBA Belgium & Luxemburg gebeurt retroactief naar 1/2/2015. De naamswijziging van de op 1/4/2015 geschrapte hulpmiddelen van Cormed (zie besparingen – lijn 17) kon om technische redenen niet uitgevoerd worden. 
+ schrapping nominatieve lijst 335 (naar aanleiding van de besparingen).
19a 30-04-2015​ 01-05-2015​ ​01-05-2015 ​01-05-2015 ​Bijwerking van de  nominatieve lijsten. 
20a ​09-05-2015 ​01-04-2015 ​01-04-2015 ​01-04-2015 ​Rechtzetting prijzen discusprothesen naar aanleiding van de besparingen
21a 14-05-2015​ 01-06-2015​ ​​01-06-2015 ​01-06-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + correctie schrapping arthroscopie + correctie bedragen nominatieve lijst 34346 (verstrekking 171091-171102)
22a ​01-06-2015 01-06-2015 01-06-2015​ ​01-06-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten.
23a 25​-06-2015 01-05-2015
Corr​
01-05-2015
Corr​
01-05-2015
Corr
​Technische correctie van de nominatieve lijst van de knieprothesen

​24a

​14-07-2015 01-08-2015 01-08-2015 01-08-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
Let op: de naamswijziging van Belgafix naar Adler Ortho Belgium gebeurt retroactief naar 1/4/2015. De naamswijziging van de op 1/07/2014 geschrapte hulpmiddelen van Belgafix kon om technische redenen niet uitgevoerd worden.
25a 29-07-2015​ 01-08-2015 01-08-2015​ 01-08-2015​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
26a​ 19-08-2015 01-09-2015 01-09-2015 ​01-09-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijsten 313 en 350
27a​ ​17-09-2015 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​28a ​24-09-2015 ​01-10-2015 ​01-10-1015 ​01-10-2015 ​Besparingen Pacemakers : Overdracht van de hulpmiddelen van de nominatieve lijst 322 naar de nominatieve lijst 349
Opgelet: De xml werd vervangen op 02-10-2015
29a​ ​24-09-2015 01-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
30a​ ​05-10-2015 01-10-2015 ​01-10-2015 ​01-10-2015 ​Schrapping nominatieve lijst 322
31a​ ​15-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
32a​ ​28-10-2015 01-11-2015 01-11-2015 ​01-11-2015 Bijwerking van de nominatieve lijsten
33a ​23-11-2015 01-12-2015 01-12-2015 ​01-12-2015 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
34a​ ​10-12-2015 01-01-2016 01-01-2016 ​01-01-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​35a ​23-12-2015 ​01-04-2015 01-04-2015 ​01-04-2015 ​Nominatieve lijst voor netjes voor herstel van prolaps
​36a ​07-01-2016 01-02-2016 01-02-2016 ​01-02-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
37a​ ​25-01-2016 01-02-2016 01-02-2016 ​01-02-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
38a​ ​03-02-2016 01-03-2016 ​01-03-2016 ​01-03-2016 ​Nieuwe nominatieve lijst 352
39a​ ​16-02-2016 ​01-03-2016 01-03-2016 01-03-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten  + Nieuwe nominatieve lijst 354
​40a ​15-03-2016 01-04-2016 01-04-2016 01-04-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten  + Nieuwe nominatieve lijst 353
​41a ​20-04-2016 01-05-2016 01-05-2016 ​01-05-2016 ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​42a ​29-04-2016 01-05-2016 01-05-2016​ 01-05-2016​ Technische correcties nominatieve lijsten 338 en 320
43a​
10-05-2016
01-06-2016 01-06-2016 01-06-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
44a​ ​10-06-2016 01-07-2016 01-07-2016 01-07-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​45a ​23-06-2016 ​01-07-2016 01-07-2016​ 01-07-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
46a​ ​29-07-2016 01-08-2016​ 01-08-2016 01-08-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + nieuwe nominatieve lijsten 355,356, 357, 358 en 359
​47a ​21-09-2016 01-10-2016 01-10-2016 01-10-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
​48a 25-10-2016​ 01-11-2016​ ​01-11-2016 01-11-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten + nieuwe nominatieve lijst 360
​49a ​29-11-2016 ​01-12-2016 01-12-2016 01-12-2016​ ​Bijwerking van de nominatieve lijsten
50a​ 01-12-2016​ 01-01-2017 ​01-01-2017 01-01-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 362
​51a ​18-01-2016 ​01-02-2017 01-02-2017 ​01-02-2017 Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 363 (Opra)
52a​ ​14-02-2017 01-03-2017 01-03-2017 01-03-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
53a​ ​23-03-2017 01-04-2017 01-04-2017 01-04-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​54a ​26-04-2017 01-05-2017​ 01-05-2017 ​01-05-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​55a 29-05-2017​ 01-06-2017 01-06-2017​ 01-06-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 364 (Vaginale netjes)
56a​ ​15-06-2017
01-07-2017 01-07-2017 01-07-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​57a ​21-06-2017 01-07-2017 01-07-2017 ​01-07-2017 ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
58a​ ​28-06-2017 01-07-2017 Corr.​ 01-07-2017 Corr.​ ​01-07-2017 ​Correctie van referenties in de nominatieve lijst 365
​59a ​07-07-2017 01-08-2017 01-08-2017​ 01-08-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 366
60a 27-07-2017​ 01-08-2017 ​01-08-2017 ​01-08-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten + Nieuwe nominatieve lijst 367
Om technische reden werd de einddatum van de identificatiecodes 324030000134 en 324030000233 niet gewijzigd. De nieuwe einddatum van deze codes valt op 31/07/2017. Deze vergissing zal binnenkort worden verbeterd.
61a ​22-09-2017 01-10-2017- 01-10-2017​ 01-10-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
62a ​26-10-2017 26-10-2017​ 26-10-2017 ​26-10-2017 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
63a 30-11-2017​ 01-12-2017 01-12-2017 01-12-2017​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
64a​ ​08-12-2017 ​01-01-2018 01-01-2018​ ​​01-01-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
65a ​08-12-2017 01-01-2018 01-01-2018​ 01-01-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
66a ​21-12-2017 01-01-2018 01-01-2018 01-01-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijst 318 Stimulatoren en elektroden voor dynamische graciloplastie- correctie
67a​ 19-01-2018​ 01-02-2018​​ 01-02-2018​​ 01-02-2018​​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
68a 22-02-2018​ 01-03-2018 01-03-2018 ​01-03-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
69a​ 21-03-2018​ 01-04-2018 01-04-2018 ​01-04-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
70a 28-03-2018​ ​01-04-2018 01-04-2018 ​01-04-2018​ Bijwerking van nominatieve lijsten
71a​ ​20-04-2018 ​01-05-2018 01-05-2018 01-05-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​72a ​25-05-2018 01-06-2018​ 01-06-2018​ 01-06-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
​73a 30-05-2018​ 01-06-2018​ 01-06-2018​​ 01-06-2018​​ Bijwerking van nominatieve lijsten
74a​ 22-06-2018​ 01-07-2018 01-07-2018​ ​01-07-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
75a​ 05-07-2018​ 01-08-2018​ 01-08-2018 01-08-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
76a​ ​26-07-2018 01-08-2018 01-08-2018 ​01-08-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
77a​ 21-09-2018​ 01-10-2018 01-10-2018​ ​01-10-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
78a 27-09-2018​ ​01-10-2018 01-10-2018 01-10-2018 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
79a ​25-10-2018 ​01-11-2018 01-11-2018​ 01-11-2018​ ​​Bijwerking van nominatieve lijsten
80a​ 30-11-2018​ 01-12-2018​ 01-12-2018 01-12-2018​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
81a​ ​13-12-2018 01-01-2019 01-01-2019​ ​01-01-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
82a ​20-12-2018 ​01-01-2019 01-01-2019 01-01-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
83a 18-01-2019​ 01-02-2019 01-02-2019 01-02-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
84a​ ​11-02-2019 01-03-2019​ 01-03-2019 01-03-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
85a ​21-02-2019 01-03-2019 01-03-2019 01-03-2019​ ​Bijwerking van nominatieve lijsten
86a ​21-03-2019​ 01-04-2019​ 01-04-2019​ ​01-04-2019 ​Bijwerking van nominatieve lijsten
87a ​27-03-2019 01-04-2019 01-04-2019 ​01-04-2019 ​Bijwerking van nominatieve lijsten – Correctie 

 

Lijsten van voor vergoeding aangenomen producten vergoed volgens de procedure van artikel 35/35bis van de nomenclatuur – vanaf 1 juli 2014

Code
Nom
Lijst
Omschrijving PDF-
formaat
TXT-
Format (1) /
Excel
Uitleg
NEUROCHIRURGIE
194 Implanteerbare neurostimulator in geval
van bewegingsstoornissen
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 359
Einddatum : 31/07/2016
113 Nervus vagus stimulator 01-07-2014 01-07-2014
 Tot
01-12-2014
(datum van
inwerkingtreding
in de Lijst)
103 Neurostimulator bij chronische kritieke niet
opereerbare ischemie van de onderste ledematen
01-07-2014 01-07-2014
 Tot
01-12-2014
(datum van
inwerkingtreding
in de Lijst)
171 Ingeplante elektrode en toebehoren voor
neurostimulator bij chronische kritieke niet
opereerbare ischemie van de onderste ledematen
01-07-2014 01-07-2014  
172 Neurostimulator en toebehoren in geval van
een obsessieve-compulsieve stoornis
(OCS)-(obsessive-compulsive disorder)
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 357
Einddatum : 31/07/2016
HEELKUNDE OP HET ABDOMEN EN PATHOLOGIE VAN HET SPIJSVERTERINGSSTELSEL
145 Geheel van materiaal voor het uitvoeren van één
detoxificatie dialyse sessie bij leverpathologie
01-07-2014 01-07-2014  
HEELKUNDE OP DE THORAX EN CARDIOLOGIE
178 Materiaal voor ventrikelondersteuning gebruikt
in geval van «bridge-to-transplant» en
«bridge-to-decision»
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 355
Einddatum : 31/07/2016
147 Implanteerbare hartmonitor 01-03-2016 01-03-2016  Omzetting naar de nominative lijst 354
Einddatum : 29/02/2016
190 Percutaan implanteerbare klepstent met
plaatsingssysteem in rechter ventrikel outflow tract
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 358
Einddatum : 31/07/2016
198 Percutaan implanteerbare klepstent met
plaatsingssysteem in aortapositie (TAVI)
01-08-2016 01-08-2016  Omzetting naar de nominative lijst 356
Einddatum : 31/07/2016
BLOEDVATENHEELKUNDE
183 Gefenestreerde en/of vertakte endoprothese 01-05-2015 01-05-2015  Omzetting naar de nominative lijst 32711
Einddatum : 30/04/2016

 

Lijsten in het kader van de revalidatie-overeenkomst inzake de implanteerbare hartdefibrillatoren – vanaf 1 augustus 2014

Code
Nom
Lijst
Omschrijving PDF-
formaat
TXT-
Format (1)
Uitleg
195 Hartdefibrillatoren 01-10-2018 01-10-2018  Bijwerking

(1) Het TXT formaat kan als volgt overgezet worden naar een Excel tabel:

 • Open het txt bestand van de website
 • Klik op bestand \ Opslaan als
 • Sla op onder een map
 • Open Excel
 • Klik op Bestand \ Openen en klik op het opgeslagen txt-bestand (Vergeet niet om te openen door “alle bestanden” te selecteren)
 • De Wizard “Tekst  importeren opent zich”
 • kies bij “Oorspronkelijke gegevenstype” het eerste aanvinkbolletje “gescheiden”, klik op volgende
 • Bij scheidingsteken vinkt u “tab” uit en kiest u “overige”. Typ in het veld ernaast “ ; “. Klik op volgende en daarna op voltooien
 • Excel opent de txt in excelformaat
 • De identificatiecodes kunnen leesbaar gemaakt worden door de kolom te selecteren en de eigenschappen van deze cellen op “getal” te zetten.

Documenten voor IT-toepassing 

Lijst en nominatieve lijsten voor IT-toepassingen

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 27 maart 2019