print

Financiële vergoeding voor bijscholing van verpleegkundigen: individuele aanvraag

Als verpleegkundige die geen lid was van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer gedurende het jaar waarvoor u de vergoeding aanvraagt, kunt u een vergoeding aanvragen voor bijscholing.

Op deze pagina:


Hoe vraagt u onze individuele vergoeding aan?

 1. Meld u aan via de toepassing ProGezondheid met behulp van elektronische identiteitskaart.

 2. In de rubriek “Mijn Services”, klik op “Premieaanvragen”

 3. Klik op “Opleidingsvergoeding verpleegkunde – Individueel”

 4. In de kader ”Gevolgde opleidingen” klikt u op “Opleiding Toevoegen” en vermeldt u de volgende gegevens voor elke bijscholing die u gevolgd heeft (1 regel per opleiding die u hebt gevolgd):
  • de categorie van de opleiding die u hebt gevolgd, namelijk “Nomenclatuur” (dit wil zeggen een onderwerp over artikel 8 van de nomenclatuur of over een specifieke regelgeving in de sector thuisverpleging) of “Andere”.
  • het onderwerp, namelijk de titel van de opleiding die u hebt gevolgd
  • de startdatum
  • de einddatum
  • de duur in uu:mm
   Als u een opleiding over 2 jaar spreidt, dan splitst u de uren op en vermeldt u ze voor elk jaar afzonderlijk. Eén enkele opleiding geeft dan aanleiding tot 2 aparte aanvragen voor 2 verschillende jaren.
    (Voorbeeld: u volgt 20 uren opleiding van 29 december 2020 tot en met 2 januari 2021 aan een tempo van 5 uren per dag. In uw aanvraag voor 2020 vermeldt u dat u 15 uren hebt gevolgd van 29 tot en met 31 december 2020 en in uw aanvraag voor 2021 vermeldt u dat u 5 uren hebt gevolgd op 2 januari 2021).
  • de organisatie, namelijk de naam van de organiserende instelling.

 5. Klik op “ Toevoegen”.

 6. Er verschijnt een samenvattend overzicht van uw aanvraag op het scherm. Controleer of uw gegevens correct en volledig zijn:
  • ndien dit zo is, vink het vak “Ik verklaar op eer dat deze informatie authentiek en correct is” aan; klik daarna op “Indienen”
  • Indien dit niet zo is, klik op “annuleren” en verbeter of annuleer definitief uw aanvraag.

 7. Via het e-mailadres dat u hebt meegedeeld, zult u een bericht ontvangen als bevestiging dat u uw aanvraag hebt ingediend en dat wij die onderzoeken.

 8. U kunt uitloggen uit ProGezondheid.

 9. Als dat nodig is, dan zult u uw aanvraag kunnen wijzigen of annuleren tot en met 15 september.

In welke gevallen mogen wij uw aanvraag weigeren?

Wij mogen uw aanvraag weigeren in elk van de volgende 2 gevallen:

 • als ze gegevens bevat die het systeem als fout beschouwt. De motivering voor de weigering verschijnt in een boodschap op het scherm (bijvoorbeeld: aanvraag ingediend door een niet actieve zorgverlener).

 • Als u tijdens het jaar waarin u de opleiding hebt gevolgd lid was van een dienst voor thuisverpleging met een uniek derdebetalersnummer (het aantal dagen maakt niets uit). In dat geval mag u de individuele vergoeding niet aanvragen. De verantwoordelijke van uw groep moet de vergoeding aanvragen.

Wat kunt u doen als wij uw aanvraag weigeren?

U kunt:

 • ofwel onze beslissing aanvaarden en het daarbij laten

 • ofwel uw aanvraag annuleren en haar opnieuw indienen nadat u de coderingsfouten hebt verbeterd via de optie “aanvraag annuleren” beschikbaar in de toepassing “premieaanvraag”.
   
 • ofwel de beslissing betwisten.

Hoe kunt u de weigering van uw aanvraag betwisten?

 1. Gebruik de webtoepassing. Hiervoor klikt u op de optie “Ik ga niet akkoord” via de toepassing “premieaanvraag” en vermeldt u de reden (dit is verplicht). Eindig met te klikken op “Ik ga niet akkoord” .

  Opgelet: u kan deze betwisting niet ongedaan maken.

  Doe dat binnen de 10 kalenderdagen die volgen op het automatisch bericht van weigering. (Bijvoorbeeld: u ontvangt het bericht op 10.08, dan kan u het betwisten tot en met 20.08).

 2. U krijgt van ons een mail van zodra wij uw betwisting ontvangen hebben en een nieuwe mail van zodra uw betwisting behandeld werd.

 3. Wij vragen aan de dienst voor thuisverpleging waarmee er een geschil is om de aanvraag te rechtvaardigen die namens u is ingediend.

 4. We brengen elke partij van de beslissing op de hoogte.

Contacten

Technische problemen

​Contacteer dan onze helpdesk:

E-mail: helpdesk@riziv-inami.fgov.be
Telefoon: +32(0)2 739 74 74 - van 7u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u30.
Als u naar het callcenter van de Helpdesk belt, dan zult u een taal moeten kiezen (1=FR, 2=NL). Als alle correspondenten in de gekozen taal bezet zijn, dan mag u ook in de andere taal verdergaan.

Financiële vergoeding - Bijscholing verpleegkundigen

Tel: +32(0)2 739 74 79 (Call center)

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Financiële vergoedingen

Op onze pagina “financiële vergoeding voor zorgverleners” kan u meer informatie en specifieke contacten terugvinden over de vergoedingen die wij aan zorgverleners betalen

Problemen om verbinding te maken met eHealth (eID of token)

​Neem contact op met de helpdesk van eHealth:

e-mail: support@ehealth.fgov.be
telefoon: +32 (0)2 788 51 55, van 7u tot 20u (van maandag tot vrijdag).