Recht op het 'sociaal statuut' als verpleegkundige

Als geconventioneerde verpleegkundige kunt u een sociaal voordeel  genieten met het oog op de contractuele toekenning van een rente, pensioen of kapitaal in geval van invaliditeit, pensioen en/of overlijden. Als u actief blijft na opname van uw wettelijk rustpensioen, dan krijgt u een ander conventievoordeel. De beide voordelen krijgen samen de naam ‘sociaal statuut’. Hier zijn de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten en de aanvraagprocedure.

 

Wat is het sociaal voordeel?

Het sociaal voordeel is een jaarlijkse bijdrage die wij storten aan een onderneming of erkende instelling waarmee u een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit en/of een pensioenovereenkomst hebt afgesloten.

Wat is het ander voordeel bij pensioenopname?

Vanaf het jaar waarin u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen, kan u enkel nog een ander conventievoordeel genieten: dat is een bedrag dat wij rechtsreeks storten op het door u opgegeven rekeningnummer. De nieuwe regelgeving hierover is op 21 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en treedt retroactief in werking vanaf het toepassingsjaar 2016.

Let op:

Als u uw wettelijk rustpensioen heeft opgenomen vóór 1 januari 2016, dan kan u wel nog sociale voordelen aanvragen voor storting in een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ), afgesloten vóór 1 januari 2016.

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U moet toetreden tot de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen voor het volledige jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.
  Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan kennen wij het bedrag proportioneel toe, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst.
 2. U moet uw activiteit als zelfstandige in hoofdberoep hebben uitgevoerd gedurende het volledige jaar waarop het voordeel betrekking heeft.
 3. In het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), moet u vergoedingen van verstrekkingen uit artikel 8 van de nomenclatuur boeken voor een minimumbedrag van 33.000 EUR en een maximumbedrag van 150.000 EUR, voor het jaar waarop het voordeel betrekking heeft.
  Dat bedrag van 33.000 EUR vermindert proportioneel, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit in de loop van het jaar.
 4. Enkel in geval van een sociaal voordeel voor het afsluiten van een contract bij een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling: uw contract moet ingaan uiterlijk op 31 december van het jaar waarop het sociaal voordeel betrekking heeft.

Als u in de loop van het betreffende jaar bepaalde sancties kreeg opgelegd, dan kunt u het sociaal statuut voor dat jaar niet genieten.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

T.e.m. het premiejaar 2018:

1. Om het sociaal voordeel te verkrijgen:

Als u voor de 1e keer toetreedt tot de overeenkomst bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, gebruik dan het aanvraagformulier ‘nieuwe verpleegkundigen’:

 • Bezorg ons uw formulier voor 2018 tussen 1 januari en 31 maart 2019. Stuur het naar het adres vermeld bij ‘Contacten’, onderaan op deze webpagina.
 • Wij kunnen u bijkomende inlichtingen vragen tot 31 juli 2019. U moet ons die inlichtingen dan uiterlijk op 31 oktober 2019 bezorgen.
 • De pensioeninstellingen en de verzekeringsmaatschappijen zijn niet gemachtigd om de aanvragen voor het sociaal statuut in te dienen.  U alleen bent, als verpleegkundige, verantwoordelijk voor het opsturen van uw aanvraagformulieren binnen de vooropgestelde termijn.

2. Om het ander conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017 en/of 2018 te verkrijgen, stuurt u ons het aanvraagformulier voor het conventievoordeel als gepensioneerde verpleegkundige op, uiterlijk op 29 februari 2020.

Vanaf het premiejaar 2019 (aanvraag in 2020) verandert de aanvraagprocedure. Wij zullen het beheer van het sociaal statuut zo veel mogelijk automatiseren, zodat u als zorgverlener geen of zo weinig mogelijk individuele acties moet ondernemen.

De vroegere papieren aanvraagformulieren zijn dan niet meer van toepassing.

Begin 2020 plaatsen wij op deze pagina meer detailgegevens over de nieuwe procedure.

Welk bedrag storten wij?

Het bedrag van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld.
Voor het jaar 2018 (aanvraag in 2019) gaat het om een bedrag van 521,16 EUR (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Als u voor de 1e keer tot de overeenkomst toetreedt bij de toekenning van uw 1e RIZIV-nummer, dan is de bijdrage proportioneel, rekening houdend met de periode van toetreding tot de overeenkomst.

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 18 december 2019