print

Toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier t.e.m. 31 mei 2021

Als kinesitherapeut mag u vanaf 1 september 2017 uw honoraria verhogen voor de 1e behandelingszitting van een “courante aandoening” met een toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier.
De ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) betaalt die toeslag volledig terug aan uw patiënt.

Deze pseudocodes kan u vanaf 1 juni 2021 niet meer gebruiken.

Op deze pagina:

 

Vanaf 1 juni 2021: integratie in de nomenvlatuurvan de toeslag voor het opstarten van een uitgebreid kinesitherapiedossier

De pseudocodes op deze pagina werden volledig geïntegreerd in de nomenclatuur.

In welke gevallen mag u die toeslag attesteren ?

Per patiënt kan per kalenderjaar maximum één toelage worden aangerekend, ongeacht het aantal kinesitherapeuten die die patiënt in dat jaar behandelt en ongeacht van het aantal behandelde pathologische situaties.

Voor een courante pathologische situatie waarvan de behandeling is gestart in 2019, kan die toeslag niet meer worden geattesteerd in 2020.

Die toeslag kan immers slechts 1 keer worden aangerekend voor de “eerste behandelingszitting”. Als “eerste behandelingszitting” wordt bedoeld de eerste individuele kinesitherapiezitting in het kader van de “courante aandoeningen” van de eerste nieuwe pathologische situatie die start na 31 december 2019.

Wat dekt die toeslag ?

Die toeslag dekt forfaitair de uit te voeren screening en het kinesitherapeutisch onderzoek bij de aanvang van de behandeling.

In dat kader moet u 3 elementen opstellen en opnemen in het kinesitherapeutisch dossier:

  • een beginbilan
  • een behandelplan
  • de behandeldoelen.

Hou hierbij rekening met (inter)nationale standaarden en aanbevelingen en evidence based practice.

Hoeveel bedraagt die toeslag?

De pagina met de tarieven voor kinesitherapeuten omvat de bedragen van die toeslag.

Hoe die toeslag attesteren?

Wanneer u die toeslag aanrekent, moet u uw patiënt hierover informeren voor het begin van de behandeling.

Hierbij een overzicht van de pseudocodes die u moet attesteren en de bedragen van die toeslag:

Verstrekkingen

Toeslag

Individuele kinesitherapiezitting

Code

Pseudocode

Bedrag

Praktijkkamer van de kinesitherapeut, bij de rechthebbende thuis of gehospitaliseerd

560011, 560114, 560210, 560313 en 560501

639855 (ambulant) – 639866 (gehospitaliseerd)

6 euros

In een revalidatiecentrum met overeenkomst

560534-560545

639870 (ambulant) – 639881 (gehospitaliseerd)

4,67 euros

Gemeenschappelijke woonplaats mindervaliden, psychiatrisch verzorgingstehuis, gemeenschappelijke woonplaats bejaarden

560416, 564395, 560571

639892

3,57 euros

Vermeld, in alle gevallen, de pseudocode van de aangerekende toeslag op het getuigschrift voor verstrekte hulp, vlak onder of naast de verstrekking waarvoor u die toeslag vraagt. 

Contacten

Regelgeving inzake kinesitherapie

Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: kinenom@riziv-inami.fgov.be