print

Premie voor thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel

In het kader van het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep kunnen thuisverpleegkundigen met een bijzondere beroepsbekwaamheid of -titel een jaarlijkse premie krijgen.

Op deze pagina:

Over welke bijzondere beroepstitels of -bekwaamheden gaat het?

Het gaat over de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde, toegekend door de FOD Volksgezondheid.

Voor wie is er een premie in de 1e fase?

In de 1e fase is er een premie voor de bijzondere beroepsbekwaamheid in de diabetologie.

Belangrijk! Een uitbreiding naar andere beroepsbekwaamheden of -titel met een koninklijk besluit is mogelijk als de specifieke modaliteiten daarvoor uitgewerkt zijn.

Meer informatie

Reglementering

Contacten

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel