print

Nationale overeenkomst W/97 tussen verpleegkundigen en verzekeringsinstellingen

De Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen heeft een nationale overkomst opgesteld en gesloten in 1997. Die overeenkomst legt heel wat cruciale afspraken vast tussen de verpleegkundigen en de ziekenfondsen. Ze bepaalt onder andere ook de tarieven die toegetreden verpleegkundigen mogen aanrekenen. De overeenkomst wijzigen is mogelijk via een wijzigingsclausule. Op 7 december 2022 heeft de Overeenkomstencommissie zo’n nieuwe wijzigingsclausule gesloten.

Op deze pagina:

13e wijzigingsclausule bij de Nationale overeenkomst

De Overeenkomstencommissie heeft op 7 december 2022 een nieuwe wijzigingsclausule gesloten bij de nationale overeenkomst tussen de verpleegkundigen en de verzekeringsinstellingen gesloten.

De wijzigingsclausule omvat een selectieve indexering van de honoraria op 1 januari 2023:

 • Voor bepaalde honoraria is de indexering beperkt tot 2% ten opzichte van de honoraria in januari 2022, de honoraria stemmen dus overeen met de honoraria die van kracht zijn sinds 1 juni 2022. Het gaat over:
  • De verstrekkingen verleend in de praktijkkamer van de beoefenaar van de verpleegkunde in een ziekenhuis of polikliniek buiten een ziekenhuiscampus bij artsen-specialist(en) (rubriek 3C)
  • De forfaitaire honoraria voor de verstrekkingen verleend aan diabetespatiënten
 • De supplementaire honoraria die één keer per verzorgingsdag worden toegekend aan palliatieve patiënten (“forfait PN” genoemd) worden met 0,58% geïndexeerd ten opzichte van de honoraria op 1 januari 2022. Dit gaat over de verstrekkingen die zijn verleend aan palliatieve patiënten die niet zwaar afhankelijk zijn.
 • Er wordt een extra inspanning gerealiseerd voor de verhoging van de honoraria van de basisverstrekkingen, die met 9,13% worden geïndexeerd.
 • De honoraria van de overige verstrekkingen van art. 8 van de nomenclatuur worden met 8,14 % geïndexeerd.

U vindt de aangepaste tarieven op onze website.

Wat zijn de gevolgen van toetreding ?

Als u toetreedt tot de overeenkomst, dan:

In 2023 is een premie voorzien voor geconventioneerde verpleegkundigen om hen tegemoet te komen bij de oplopende praktijkkosten voor personeel, energie, enz. De basisprincipes voor deze premie zijn al vastgelegd. In de loop van dit jaar werken we de regels verder uit.

De overeenkomst geldt voor de toegetreden verpleegkundigen, ongeacht het toetredingspercentage van de beroepsgroep.

Hoe kunt u toetreden tot de nationale overeenkomst ?

Bent u nog niet ingeschreven bij ons en wilt u een RIZIV-nummer aanvragen?

Op het moment van uw inschrijving vragen wij u of u al dan niet wilt toetreden tot de nationale overeenkomst. U kunt tot 30 dagen na uw inschrijving weigeren om toe te treden tot de overeenkomst.

Bent u wel al ingeschreven bij ons?

Dan passen wij bij een wijzigingsclausule de volgende regels toe:

 • Als u uw toetredingsstatus niet wilt veranderen, dan hoeft u geen administratieve stappen te zetten:
  • Bent u toegetreden tot de nationale overeenkomst W/97 en wilt u die toetreding behouden na deze wijzigingsclausule? Dan hoeft u niets te doen.
  • Bent u niet toegetreden tot de nationale overeenkomst W/97 en wilt u na deze wijzigingsclausule nog altijd niet toetreden? Dan hoeft u ook niets te doen.
    
 • Als u uw toetredingsstatus wel wilt veranderen, dan kunt u ons dit melden binnen de 30 dagen na verzenden van de omzendbrief d.w.z. ten laatste op 10 maart 2023:
  • Als u niet toegetreden bent tot de overeenkomst en u wil toetreden, stuurt u het toetredingsformulier via e-mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be of per post naar de hoofdzetel van het RIZIV (adres zie onderaan deze webpagina). Uw toetreding is in dat geval geldig vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing. Uw recht op de telematicapremie en het sociaal statuut zal met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2023.
  • Als u uw toetreding tot de overeenkomst niet wil behouden, stuurt u het weigeringsformulier via e-mail naar nursenl@riziv-inami.fgov.be of per post naar de hoofdzetel van het RIZIV (adres zie onderaan deze webpagina). Uw niet-toetreding gaat in vanaf de datum van kennisgeving van uw beslissing.

Meer informatie

Contacten

Regelgeving inzake verpleegkundigen

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres : nursenom@riziv-inami.fgov.be

Individuele dossiers - Afdeling verpleegkundigen

Indien u praktische vragen hebt over de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kan u ons administratief team contacteren:

E-mail: nursenl@riziv-inami.fgov.be

Tel:
+32(0)2 739 74 79 (Call center)
Maandag en donderdag: van 13 tot 16 u
Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9 tot 12 u.
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden

Adres :
RIZIV
Dienst voor geneeskundige verzorging, afdeling verpleegkundigen
Galileelaan 5/01
1210 Brussel