print

Logopedie op school: toepassing van de derdebetalersregeling

Sinds 1 januari 2022 kan u als logopedist de derdebetalersregeling toepassen wanneer u verstrekkingen op school verricht.

Op deze pagina:

 

Wat betekent dit voor u en uw patiënt?

Sinds 1 januari 2022 kan u als logopedist de derdebetalersregeling toepassen wanneer u verstrekkingen op school verricht.

Dat wil zeggen dat u onze tegemoetkoming kan aanrekenen aan het ziekenfonds van het rechthebbende kind, door het getuigschrift naar diens ziekenfonds te sturen.

Uw patiënt (zijn ouders of wettelijke vertegenwoordigers) betaalt u in dat geval alleen het deel van de kosten dat hem ten laste was (het remgeld).

Aangezien we het verbod om de derdebetalersregeling toe te passen afgeschaft hebben voor verstrekkingen op school, is het niet meer nodig om bij facturatie te rechtvaardigen waarom u de regeling toepast. Voor rechthebbenden in een occasionele individuele financiële noodsituatie hoeft u dus niet langer een verklaring op erewoord van de patiënt of een getuigschrift over deze situatie bij het getuigschrift te voegen.

Opgelet: indien u de derdebetalersregeling toepast, dient u de officiële tarieven uit de overeenkomst te respecteren.

 

Contacten

Regelgeving inzake logopedie

​Indien u vragen hebt over de inhoud van de overeenkomst of van de nomenclatuur kunt u onze medewerkers contacteren op het volgende mailadres: logonom@riziv-inami.fgov.be