print

Uw RIZIV-nummer krijgen als kinesitherapeut en de verklaring op eer m.b.t. uw praktijkkamer

Als kinesitherapeut is het RIZIV-nummer noodzakelijk om aan de ziekteverzekering de verstrekkingen te kunnen attesteren uit de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen en om de verzekering in staat te stellen hun patiënten terug te betalen.
Een RIZIV-nummer is ook nodig voor andere specifieke activiteiten, zoals werken in een groepspraktijk.

Op deze pagina:

​Wat zijn de voorafgaande voorwaarden om uw RIZIV-nummer te krijgen?

Om u een RIZIV-nummer als kinesitherapeut te kunnen toekennen, moet u in elk geval eerst:

Hoe krijgt u een RIZIV-nummer?

Bij de aanvraag van de erkenning kan u aangeven dat u een RIZIV-nummer wenst te bekomen. Hiervoor moet u ons het inschrijvingsformulier als kinesitherapeut bij het RIZIV sturen na ontvangst van uw visum.  De FOD Volksgezondheid brengt ons op de hoogte van uw aanvraag en wij kennen u automatisch een RIZIV-nummer toe. Wij sturen u een bevestiging van uw RIZIV-nummer, per e-mail (als we over uw e-mailadres beschikken) of per post. Op het moment van uw inschrijving registreren wij u als zijnde toegetreden tot de nationale overeenkomst. U kunt tot 30 dagen na uw inschrijving alsnog weigeren om toe te treden tot de overeenkomst.

Opgelet: u krijgt standaard een RIZIV-nummer waarvan de bekwamingscode geen toegang geeft tot alle nomenclatuurcodenummers: U kan enkel handelingen attesteren voor patiënten die opgenomen worden in instellingen zoals een rusthuis, een revalidatiecentrum, ziekenhuizen.

Heeft u uw RIZIV-nummer niet samen met uw erkenning aangevraagd?

Opgelet: bezorg ons een aanvraag uiterlijk op de eerste dag van de activiteit in verband met het gebruik van de nomenclatuurcodenummers die specifiek zijn voor de ambulante activiteit.

Hoe kan u uw RIZIV-nummer aan uw werksituatie aanpassen?

Met uw RIZIV-nummer kan u enkel handelingen attesteren voor patiënten die zijn opgenomen in een instelling, maar u beschikt voortaan over een  kinesitherapiepraktijk?

Om alle nomenclatuurcodenummers te kunnen attesteren:

  1. Stuur ze ons per mail of per post. U vindt onze contactgegevens op de verklaring.

Opgelet: u moet ons een aanvraag bezorgen uiterlijk op de eerste dag van de activiteit in verband met het gebruik van de nomenclatuurcodenummers die specifiek zijn voor de ambulante activiteit.
Een werkadres rechtstreeks via ProGezondheid toevoegen, leidt niet tot een aanpassing van uw RIZIV-nummer.

U heeft geen kinesitherapiepraktijk meer?

Breng ons op de hoogte! Onze gegevens vindt u onderaan deze pagina in de rubriek "contacten". Wij zullen uw RIZIV-nummer aanpassen en u zal enkel handelingen kunnen attesteren voor patiënten die zijn opgenomen in instellingen.

Wat moet u weten over uw RIZIV-nummer?

Een RIZIV-nummer bestaat uit 11 cijfers:

  • De eerste 8 cijfers blijven gedurende uw loopbaan ongewijzigd
  • De laatste 3 cijfers vormen de bekwamingscode. Deze bekwamingscode kan in de toekomst veranderen en hangt samen met het feit of u al dan niet een kinesitherapiepraktijk heeft.

U moet uw RIZIV-nummer op alle officiële documenten (getuigschriften, brieven, enz.) vermelden. U kan getuigschriften voor verstrekte hulp slechts opstellen vanaf de datum waarop u uw RIZIV-nummer krijgt.

 

Contacten

Afdeling kinesitherapeuten

Indien u praktische vragen hebt inzake de toetredingsmodaliteiten of uw administratieve gegevens die door het RIZIV worden beheerd, kunt u ons administratief team contacteren :
 
E-mail:
kinenl@riziv-inami.fgov.be
 
Tel: +32(0)2 739 74 79 (Callcenter)
Gelieve uw RIZIV-nummer klaar te houden bij elke oproep
Maandag en donderdag: van 13u tot 16u - Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 9u tot 12u

Briefwisseling :
RIZIV
Dienst geneeskundige verzorging Afdeling kinesitherapeuten
De Gerlachestraat 1
3500 Hasselt
 
Gelieve uw RIZIV-nummer en eventueel uw telefoonnummer te vermelden in uw briefwisseling.