Logopedisten

De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) komt tegemoet in de prijs van bepaalde verstrekkingen die u mag verlenen. Deze pagina bundelt de informatie die u nodig hebt om de reglementering correct te kunnen toepassen. U vindt hier bovendien de documenten en webtoepassingen die u nodig hebt voor de uitoefening van uw beroep en/of om met ons te communiceren.
 

Uitoefening van uw beroep

U vindt hier de info over de administratieve aspecten van uw beroep (RIZIV-nummer, reclame maken, enz). U vindt hier ook info over het bestellen van getuigschriften of hoe u een adreswijziging of andere informatie meedeelt.

U bent toegetreden tot de overeenkomst tussen het RIZIV en de vertegenwoordigers van de logopedisten ? U vindt ook bijkomende info hierover.
 

Verstrekkingen door een logopedist, tarieven en tegemoetkomingen

 
U vindt hier info: 
  • over de verstrekkingen die u kan/mag verlenen in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
  • over de tarieven en tegemoetkomingen van die verstrekkingen door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging).
 
U vindt hier ook de overeenkomst die is gesloten tussen de organisaties van de logopedisten en de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen).

Ondanks de inspanningen van de beroepsorganisaties van logopedisten en de verzekeringsinstellingen om tot een consensus te komen, heeft de Overeenkomstencommissie geen overeenkomst kunnen sluiten vóór 31 december 2021.

De leden van de Commissie zetten het werk voort om zo snel mogelijk een overeenkomst te bereiken voor de jaren 2022-2023.

In afwachting van het afsluiten van een nieuwe overeenkomst betekent dit het volgende voor logopedisten:

U bent aangesloten aan de conventie 2020-2021

  • uw huidige conventioneringsstatus blijft gelden;
  • de tarieven blijven gelden;

u bent niet aangesloten aan de conventie 2020-2021

  • uw huidige conventioneringsstatus blijft gelden;
  • de vermindering met 25 % van de terugbetaling door de ziekteverzekering van de verstrekkingen is niet meer van toepassing vanaf 1 januari 2022

Financiële tegemoetkomingen voor u

Als logopedist kunt u sociale voordelen genieten met het oog op de contractuele samenstelling van een rente, pensioen of kapitaal bij invaliditeit, pensionering en/of overlijden. Die voordelen heten ‘sociaal statuut’. ​

 

Gewijzigde pagina's  Gewijzigde pagina's

 

Meer informatie

Contacten

 

Laatst aangepast op 16 mei 2022